Семинар 12.12.2019 УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Стопанска комора на Македонија

Еднодневна работилница на тема:

УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ

12.12.2019 година (четврток)
10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

Глобално, начинот на функционирање на компаниите постојано се менува. Со цел да се носи со промените, функцијата за управување со човечки ресурси треба да ги следи овие промени, и да се прилагоди, менувајќи го начинот на работење од класично кадрово-оперативно, кон стратешки насочено функционирање.

Управувањето со човечките ресури е функција која е директно поврзана со градењето и одржувањето на ефикасноста и ефективноста на компанијата/организацијата. Оваа функција е клучна во секоја организација и истата има улога да обезбеди дека вистинските лица се селектирани и регрутирани. Истовремено, управувањето со човечки ресурси подразбира создавање процедури и политики кои во својот фокус ги имаат вработените.

Отсуството од работа може значително да влијае врз ефикасноста на институцијата, но и врз директните трошоци за работодавачите. Трошоците за намален квалитет на работата или производството, како и зголемените трошоци за замена на отсутни вработени се во директна корелација со вкупните трошоци при реализација на работните процеси. Од особено значење на институциите, односно организациите е да можат да ги детектираат причините за отсуствата и да можат да определат дали тие се реални или не.

Мотивацијата е онаа која дава енергија, ја одржува и подобрува функционалноста и изведбата во работната средина. Стратешки гледано, во една работна средина каде што постои мотивираност кај вработените, голема е веројатноста за иновативност во работењето, остварување на резултати, квалитетно работење, и секако зголемена продуктивност. Практично, во една таква работна средина, помала е веројатноста за конфликтни ситуации помеѓу вработените, зачестени отсуства од работното место и одлив на работна сила.  Оттука произлегува дека многу е битно да научиме како да ги мотивираме нашите вработени. Индивидуалната мотивација всушност е клучниот фактор кој придонесува кон работењето на секој вработен. Клучното прашање кое секој вработен си го поставува е: што ме мотивира, или, уште побитно, што ме де-мотивира?/зошто се чувствувам дека сум под стрес?/ како да станам поотпорен?

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на:
- Дефинирање на мотивацијата;
- Идентификување на важноста од мотивација на вработените;
- Опис на теории кои се однесуваат на мотивирање на вработените;
- Идентификување на типови на личности;
- Поставување јасни цел и алатки за мотивација.

Целна група:
Директорите/раководителите на секторите за човечки ресурси во компаниите, вработените во компаниите на раководни позиции, извршните асистенти и раководители кои имаат директно учество во процесот планирање на ресурси (човечки, технички и останати). како и за сите заинтересирани чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот.

Предавачи:

1. Бранка Минчева-Коцевска – повеќе од 10 годишно работно искуство со креирање на политики за развој и управување со човечки ресурси во јавната администрација, со посебен акцент на принципите на добро владеење, ефективно управување со човечките ресурси и организациски развој.

2. Маргарита Иванова -  повеќе од 15 години искуство во процесот на развој на човечките ресурси, со посебен акцент на развој и испорака на методологии и програми за вештини за личен и професионален развој.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 11.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 20.08.2020
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ 2016 (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ, ПИВОТ ТАБЕЛИ И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ) СО ПРИМЕРИ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 24.08.2020
НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТА, ОТСУСТВО ОД РАБОТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Семинар, 26.08.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 10.09.2020
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Конференција, 16.09.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 16-18 септември 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина
Семинар, 18.09.2020
Практична примена на Ексел (формули, функции, пивот табели и контролни табли) со примери во магацинското работење
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“