Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ КУЛМИНАЦИЈА НА КОМОРСКИТЕ АКТИВНОСТИ
ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ МОЖНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И АВСТРИЈА Серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Австрија, Бугарија, Грција, Србија, Италија, Германија, Турција, Романија, Унгарија
Нови прописи ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (*), ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 238 ОД 18 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“
Семинар, 12.12.2019
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА
Семинар, 12.12.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 16.12.2019
ОСНОВИ НА GOOGLE ADS
Семинар, 17.12.2019
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 18.12.2019
ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -
Успешни приказни Интервју со Борис Тримчев: Да се искористат добрите практики од швајцарскиот модел и да се прилагодат на македонските услови

Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“
Семинар, 12.12.2019
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА
Семинар, 12.12.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 16.12.2019
ОСНОВИ НА GOOGLE ADS
Семинар, 17.12.2019
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 18.12.2019
ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -

ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРН ...
ПРЕКУ ПАРТНЕРСКИ ДИЈАЛОГ КРЕИРАЊЕ ...
„ЕДЕН РЕГИОН - ЕДНА ЕКОНОМИЈА“ - ...
УНИДО ДАВА ПОДРШКА НА ИНДУСТРИЈАТ ...
ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА АРБИТРАЖИТЕ ВО РЕ ...
НЕОПХОДНА Е ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА НА ...
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ АЗЕСКИ, ПАНЕЛИСТ НА ...
БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ ПОМ ...
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА БИЗНИС ...
МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА И НЕДОСТИГОТ ...
БИЗНИС СРЕДБА НА МАКЕДОНСКИ И ЧЕШ ...
ЗАКОНСКИ ПРЕЧКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ...
ГРАДЕЖНИТЕ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ НА П ...
Собранието ги усвои измените на З ...
АМБАСАДОРКАТА ГАЛОВЕЈ ВО ПОСЕТА Н ...
НБ ја задржа проекцијата за расто ...
НА ПАТОТ КОН УСПЕХОТ - ИДЕНТИФИКУ ...
ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И ПОВОЛНО ...
ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГР ...
Годишна конференција на ЕЕН – Мре ...
РЕЦЕСИЈАТА ВО АВТОМОБИЛСКАТА ИНДУ ...
Благодарница за Стопанската комор ...
ЕМОЦИИ ВО ПРОДАЖБАТА ...
ПРИФАТЕН АПЕЛОТ НА СТОПАНСКАТА КО ...
И БИЗНИСОТ ВО КИЧЕВО ИМА ПРОБЛЕМ ...
„Баумер“ ја отвори новата фабрика ...
МИГРАЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЈ ...
МАКЕДОНСКИ НАЦРТ-СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ ...
СО КВАЛИТЕТНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА – ...
ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЕВРОПСКАТА СТА ...
ПРОМОВИРАНА КАМПАЊА ЗА СТРУЧНОТО ...
КАДАРОТ ПРОБЛЕМ И ЗА ФИРМИТЕ ОД Р ...
ДРАКОНСКИ КАЗНИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИ ...
ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДЕ ...
СТОПАНСКА КОМОРА НА ИДНИНАТА ...
ЗЕМЈИ СО НАЈГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ Р ...
НЕДОСТИГОТ ОД СТРУЧЕН КАДАР ПРОБЛ ...
ПОРАКА ОД ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР – КОМ ...
ПРОМОВИРАН КОНЦЕПТОТ НА ПАМЕТНИ Г ...
СЕ ПОЛНИ „ТУРСКИ ТЕК“ ...

Услуги на Комората