Промоција / 17.09.2019


ПРИЈАВУВАЊЕ на учесници за:
Свечено доделување сертификати за поседување вештини за проектирање и инсталирање системи за користење енергија од ОИЕ во градби


Вашата e-mail адреса  


Податоци за пријавените лица (Име и презиме, телефон, мобилен телефон):