СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДО 2040 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 25 ОД 5 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)Врз основа на член 11 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) Владата на Република Северна Македонија, донесе

- Стратегија за разој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 година


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје