12.03.2020, НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО
ПРЕКУ ТРАИНЕЕ ПРОЕКТОТ ДО ПРИЗНАВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ И КВАЛИФИКАЦИИТЕ ВО ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР
Градежниот сектор алармира дека недостасува стручен и квалитетен кадар, како предуслов за одржливи и конкурентни градежни компании. Градежништвото опфаќа 6,8% од вкупниот број активни деловни субјекти во државата и вработува 56.263 лица или 7,41% од ...
26.02.2020, НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО
ПРАВНА ИЗВЕСНОСТ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?
Нена Николовска, Стопанска комора на МакедонијаПравната извесност e императив за стабилни и поволни бизнис услови. Применлива и конзистентна правна регулатива која ќе претставува основа за градење на институционалниот систем и административен апарат...
05.02.2020, НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО
ГРАДЕЖНИШТВО – ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИЦИ, ПЕРСПЕКТИВИ
М-р Нена Николовска, соработник во Стопанската комора на МакедонијаГрадежништвото има значајна улога за стимулирање на економскиот раст, подобрување на социо-економските услови и креирање нови вработувања во нашата држава. Градежништвото учествува в...