Семинар 27.07.2020 ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИ – МОДЕЛИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ

„онлајн“ семинар 10:00-14:00 часот

Цел на семинарот

Разбирање на причините за настанување на залихите и запознавање со методите за ефикасно управување со залихите кои водат до заштеда на финансиски средства, задоволувајќи ги потребите на корисниците.    
Како да се мери управувањето со залихите (ажурност на залихите, обрт на залихите и слично)?
Кои се двигателите на трошоците при управување со залихи и како да се намалат?
Методи на управување со залихи. Минимум и максимум нивоа на залихи – дали ни е тоа потребно и зошто служи?    

За кого е наменет семинарот?    

За сите оние кои се вклучени во управувањето со залихи – раководители на продажба, набавка, магацин, менаџери за продажба, набавка, шефови на магацин, како и  менаџментот на организацијата.    

Структура на семинарот – содржина:    
    
1. ПОИМОТ ЗАЛИХИ    
   1.1. Улогата и функциите на залихите;        
   1.2. Класификација на залихите по производи.        

2. ТРОШОЦИ ЗА ДРЖЕЊЕ НА ЗАЛИХИ
   2.1. Трошоци на залиха во трговско претпријатие; 
   2.2. Трошоци на залиха во производно претпријатие.    

3. УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ    
   3.1. Процес на управување со залихите;    
   3.2. Политика на управување со залихите;    
   3.3. Системи на управување со залихите.

4. МОДЕЛИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ    
   4.1. Just in time модел (JIT);    
   4.2. ABC Класификација;
   4.3. Метод на најповолен момент за нарачување; 
   4.4. Метод на сигнални залихи.    

5. МЕРЕЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ

Предавач:  

- Игор Ќика, дипломиран инженер по менаџмент и виш стручен консултант за  проектирање и имплементација на современите ситеми за менаџмент -  ISO 9001, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2018, ISO 22301:2012, ISO 31000:2018, ISO 37001:2016, GDPR.
Акредитиран експерт-тренер од страна на PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) со повеќе од 150 тренизи во областа на систем менаџмент, процена на ризик и заштита на податоци, овластен консултант на European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) и Deustche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Имплементирани проекти во Народна банка на Србија – ISO 22301,  Централна банка на БИХ – ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, Контрола на летање на Србија и Црна Гора SMATSA – Воспоставување на систем менаџмент за ризик ISO 31000, ЈКП „Инфостан технологија“ - ISO 9001:2015; ISO 27001:2013; ISO 37001:2016, ЈП „Електропривреда“ - ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, Национална служба за вработување – ISO 37001:2016, Пошта на Р. Србија – ISO 9001:2015, „Шнајдер Електрик“ - Србија – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2013;GDPR…

Работен јазик: српски.

За сите учесници ќе биде обезбедено:   
 - упатства за приклучување на „онлајн“- семинарот;
- работни материјали во електронска верзија и e-сертификат за учество на семинарот.    

Сите заинтересирани за учество на овoj „онлајн“-семинар можат да се пријават најдоцна до 22.7.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 20.08.2020
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ 2016 (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ, ПИВОТ ТАБЕЛИ И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ) СО ПРИМЕРИ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 24.08.2020
НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТА, ОТСУСТВО ОД РАБОТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Семинар, 26.08.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 10.09.2020
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Конференција, 16.09.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 16-18 септември 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина
Семинар, 18.09.2020
Практична примена на Ексел (формули, функции, пивот табели и контролни табли) со примери во магацинското работење
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“