Запознајте ги членовите на нашиот Управен одбор – ЗОРАН МАРТИНОВСКИ, Меѓународна финансиска корпорација - IFC, СВЕТСКА БАНКА
➢ Актуелно (07.08.2020)
👁 Прочитано: 1839Запознајте ги членовите на нашиот Управен одбор – ЗОРАН МАРТИНОВСКИ, Меѓународна финансиска корпорација - IFC, СВЕТСКА БАНКА

Меѓународната финансиска корпорација (IFC) е сестринска организација на Светска банка и членка на Групацијата на Светска банка која е најголемата институција за развој на светот, фокусирана на приватниот сектор во земјите во развој. Групацијата има поставено две цели што светот треба да ги постигне до 2030 година: да стави крај на екстремната сиромаштија и да промовира заеднички просперитет во секоја земја.

IFC ги користи своите производи и услуги - како и производи и услуги на други институции низ Групацијата на Светска банка - за создавање пазари што се однесуваат на најголемите развојни предизвици на нашето време. Ги применува своите финансиски ресурси, техничката експертиза, глобалното искуство и иновативното размислување за да им помогне на своите клиенти и партнери да ги надминат финансиските, оперативните и другите предизвици.

IFC е исто така водечки мобилизатор на трети лица за ресурси за проекти. Проектите и програмите на IFC се оценуваат од Независната група за проценка.

Како искусен професионалец за развојни финансии со разновиден меѓународен деловен историјат од повеќе од 25 години низ бројни индустриски сектори, м-р Зоран Мартиновски, професионално е ангажиран на функцијата Шеф на канцеларија на IFC за Северна Македонија и Црна Гора, а член е и на Македонија 2025.

М-р Зоран Мартиновски е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и член на Собранието на Стопанската комора на Македонија за мандатниот период 2020- 2025.

Служба за информирање при Комората