Актуелно / Стопанска комора на Македонија
   
ПОВИК
30.09.2019 👁 Прочитано: 495

Повик за избор на изведувач за обезбедување Надворешна eкспертиза и услуги на „ГАЗЕЛЕ ПРОЕКТОТ“


http://www.mchamber.mk/upload/TenderExpertiseGazelle.zip

Повик за избор на изведувач (правно лице) за обезбедување Надворешна eкспертиза и услуги, за работните пакети (WP3 до WP6) на проектот:
  „Организирање брз развој на високо-потенцијалните иновативни МСП“ - „Газеле проект“ - (ИНТЕРРЕГ В-Б) БАЛКАН МЕДИТЕРAНИАН 2014-2020 година

Call for selection suitable contractor (legal entity) for providing External Expertise and Services, for working packages (WP3 to WP6) of the project:
 “Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s”-“Gazelle”- (INTERREG V-B) BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020

 

Повик за избор на изведувач за обезбедување Надворешна eкспертиза и услуги на „ГАЗЕЛЕ ПРОЕКТОТ“