ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска

➢ Уметничка ризница
"Ирационална вистина", Тони Шулајковски
"Мртва природа", Коле Манев
"Композиција 140295", Данчо Ордев
"Непозната присутност", Васко Ташковски
"Композиција", Александар Ристески
"Матка", Ѓорѓи Ачески
"Школка - тврдина", Васко Ташковски
"Мртва природа (мандолина и лубеница)", Гоце Божурски
"Небесна виделина", Вангел Наумовски
"Македонски вез", Петар Попчев

➢ Видео вести
ЕВРОКОДОВИТЕ - УСЛОВ ЗА ПОКОНКУРЕНТНО МАКЕДОНСКО ГРАДЕЖНИШТВО НА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ
ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА
МАКЕДОНСКОТО ГРАДЕЖНИШТВО ИМА КАПАЦИТЕТ ДА БИДЕ РЕАЛИЗАТОР НА ГОЛЕМИ КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ
ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ ОД ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ

➢  Аудио вести Интервју Зоран Јовановски, МакедонскоРадио1


Во соработка со медиумите