Решение за безбедносни мерки на болеста африканска чума кај свињите

   

АКТУЕЛНО / 23.08.2019
👁 Прочитано: 254


Решение за безбедносни мерки на болеста африканска чума кај свињите

Врз основа на потврдената појава на болеста африканска чума во земјите од соседството, како и заради природата на болеста, Агенцијата за храна и ветеринарство донесе решение за времени безбедносни мерки против болеста Африканска чума и истите треба да се спроведат во сите одгледувалишта на свињи на територијата на Република Северна Македонија.

На следниот линк е дадено интегралното Решение за безбедносни мерки за болеста африканска чума од Агенцијата за храна и ветеринарство.