Датум на објава
29.09.2020, Актуелно
Насока за инвеститорите за најголемите економии во светот до 2030 година
Според неодамнешната прогноза на „Стандард чардерд“, мултинационалната банка со седиште во Лондон, денешните пазари во развој претставуваат идни лидери. Банката гледа дека економиите во развој, како Индонезија, Турција, Бразил и Египет се движат наго...
29.09.2020, Актуелно
НА ДЕНЕШЕН ДЕН, 29.09.
...