01.04.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
ПОМОШ ПРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ
Благој Христов, претседател на Здружение за ИКТ (Македонски Телеком)- Стоиме на располагање за да обезбедиме комуникација во кризни подрачја, преку серија на пораки да обезбедиме постојана комуникација. Неминовно треба да се дигитализираат многу харт...
01.04.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
КРИЗА СО БРАШНО И МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ НЕМА ДА ИМА
Румен Смилевски, Здружение на трговија (Малина 99)- Ќе продолжи увозот на брашно, нема да се менуваат цените. Криза со брашно ќе нема. Шеќер имаме на залиха во Солун, но имаме проблем со доставата, па затоа оттука бараме да може испораката да се извр...
01.04.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
ДИСЦИПЛИНА ВО РАБОТЕЊЕТО СО НАМАЛЕНИ КАПАЦИТЕТИ
Андреа Серафимовски претседател на Здружение на градежништвото индустријата на градежни материјали и неметалите (Гранит АД Скопје) - Постои голема дисциплина во работењето на компаниите, се придржуваат до препораките од владините институции, а големи...
31.03.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
АКТИВИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ
Ацо Попоски, претседател на Здружение на металургија (Железник челичен лив и гранулат)- 90% од производството на металургија е наменето за извоз, нашите комитенти се од најзагрозените земји и моментално се во карантин, се надеваме дека ќе се создадат...
31.03.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
ФИСКАЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА ГОЛЕМИТЕ РАБОТОДАВАЧИ
Петар Јаневски, втор извршен директор Макстил АД Скопје- Компанијата работи во полн капацитет за исполнување на нарачките во период од 2,5 месеци. За таа цел потребно е дефинирање на приоритетен транзит кој ќе се обезбеди и за другите индустрии и деф...