Семинар 30.01.2020 - 31.01.2020 ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

Стопанска комора на Македонија

Дводневна обука на тема:

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

30-31.01.2020 година
10:00- 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3 кат

  
Стопанската комора на Македонија, на 30-31.01.2019 година, организира дводневна обука на тема: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ.

Целта на обуката:

Целта на оваа обука е учесниците да се запознаат со можностите и начините за обезбедувањето на финансиска средства од грантови преку:

- Подигање на теоретските и практичните знаења и вештини на персоналот на Вашата организација од областа планирање и пишување на предлог проекти, како и пополнување на деловите на апликација за предлог проект со фокус кон фондовите на ЕУ/ИПА II, како и на други донатори присутни во Р.С. Македонија и Западниот Балкан.

За кого е наменета обуката?
Обуката е наменета за оние поединци и организации кои сакаат да имаат развиена апликација за предлог проект и самите да научат како да ја направат. Тоа вклучува менаџери, раководители, тим лидери и вработени, како и за менаџери од сите нивоа (топ, среден и линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и усовршат своето знаење по дадената проблематика.

ПРОГРАМА

За време на обуката за Подготовка на проекти за грантови од ЕУ и други донатори, учесниците ќе ги зголемат своите знаења, вештини и практики во следниве области:
1. Запознавање за можностите за поддршка во рамките на ИПА II и други ЕУ инструменти за финансиска поддршка, и на други донаторски агенции;
2. Запознавање со дата бази со линкови до конкурсите за грант поддршка за претпријатија;
3. Дефинирање на тема за сопствен предлог проект;
4. Претставување на методите за анализа на потреби и проблеми во областа во која сака да се развие предлог проект;
5. Претставување на начините на пополнување на основната структура или „скелет“ на предлог проектот (т.н. Матрица на логичка рамка (Logical Framework Matrix);
6. Добиени информации за составот и начините на пополнување на концепт документ;
7. Претставување на пополнета проектна апликација и нејзините прилози;
8. Критериуми за оценка на проектен концепт и целосната апликацијата;
9. Основни познавања и концепти за подготовка на буџет;
10. Административно финансиски правила и процедури за аплицирање и спроведување на проекти од ЕУ и други донаторски програми;

Предавач:

Зоран Стојковски е извршен раководител на  Проефект Иново (www.proefekt.mk), консултантска компанија која нуди решенија за регионални и меѓународни партнери и клиенти за развој на организациска ефикасност и финансиска одржливост.  Тој има над 20 години искуство како обучувач за темата на проектно планирање и менаџмент, со издадени неколку прирачници на оваа тема. Зоран им помогна на многу регионални и меѓународни непрофитни организации, јавни институции и бизниси во обезбедувањето средства, како и во сите фази на имплементација на нивните програми во Македонија и Југоисточна Европа. Тој обезбедува обуки и стручна поддршка за обезбедување грантови и други форми на финансирање од донаторски агенции, како и професионално спроведување на проекти и има добиени проекти во износ на над 20 милони евра во грантови за клиентите и за организациите кои ги раководел. Работел на менаџмент позиции во програмата на УСАИД за граѓанско општетсво (1998-2004), и бил извршен  директор на локална организација за доделување на грант подрдшка (2004-2014) со програми финансирани од ЕУ, СДЦ и УСАИД. Поседува магистерски сертификат од областа на развојните студии на Лондон Метрополитен Универзитетот од Лондон.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Поради ограничениот на број на места,  Ве молиме Вашата пријава да ја доставите најдоцна до 20.01.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 22.09.2020
ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО - Дефинирање, тестирање и опоравување -
Online Бизнис средби, 22.09.2020
„ОНЛАЈН“ НАСТАН ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И БИЛАТЕРЛАНИ СРЕДБИ- „SOLAR ENERGY BUSINESS MIXER“
Семинар, 24.09.2020
ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА - TELESALES
Семинар, 25.09.2020
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ
Семинар, 25.09.2020
ДЕЛОВЕН ЕКСЕЛ - ПИВОТ ТАБЕЛИ, СЦЕНАРИЈА И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ
Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“