УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ

   

👁 Прочитано: 88


УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ

На 18 октомври 2019 година, во Стопанската комора на Македонија, а во организација на Центарот за едукација и развој на човечки ресурси се одржа еднодневен семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ - ПОТРЕБА ОД УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ, ФЛЕКСИБИЛНОСТ И ОТСУСТВО НА ОТПОР КОН ПРОМЕНИТЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗАРАДИ ЗГОЛЕМЕНИ МОЖНОСТИ, КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ ОД СТРАНА НА ВРАБОТЕНИТЕ“

Овој семинар имаше за цел да понуди упатства за тоа што треба да се направи со целите и како треба да се пристапи кон процесот на управување со промени.

Предавач на денешната обука беше професор д-р Гордана Петрушевска, експерт и менаџер со долгогодишно искуство во областите: меѓународна економија, меѓународна трговија, развивање на нови производи и односи со јавност.

м-р Анита Рафајловска