ОБЈАВА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 21 ОД 30 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА)Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор - безбедност и сигурност (AEOS), потпишана во Скопје на 26 август 2019 година и објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 259/2019, согласно член 12 од предметната Спогодба, истата влегува во сила од 13 февруари 2020 година.

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје