27.10.2020, Актуелно
Одржан семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА, ОТКАЗ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ДРУГИ ОСНОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
Комплексниот поим на дисциплинската постапка се покажа како ефикасна алатка за заштита на правата на работодавачите и работниците и забележа значителна употреба како реакција на бројните дилеми околу правилната примена на дел од мерките кои беа во ва...
26.10.2020, Актуелно
ЕВРОКОДОВИТЕ - УСЛОВ ЗА ПОКОНКУРЕНТНО МАКЕДОНСКО ГРАДЕЖНИШТВО НА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ
          - Во септември годинава нашата држава ги усвои Еврокодовите кои претставуваат технички прописи и стандарди од Европската Унија за проектирање и градење на градежни конструкции, и истите се внесени во Правилникот за стандарди и нормативи за ...
26.10.2020, Актуелно
СО ВКЛУЧЕНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА – ДО ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР
Со цел зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се поголем е интересот на компаниите да обу...
22.10.2020, Актуелно
ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИЗВОЗ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19
Одржан „онлајн “- семинар на тема: КАКО ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ МОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР ВО ВРЕМЕ НА КОВИД 19?Светската трговија беше е ставена пред нов предизвик изминатиов период, а глобалната пандемија дополнително се рефлектира врз работењето на извозно ориентираните компании, нарушувајќи ги годишните планови на компаниите и присуството на трети пазари.П...
22.10.2020, Актуелно
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА
Предизвици во време на пандемија, јавни набавки во услови на намалување на буџетите, примена на Законот за јавни набавки, поништени и обжалени постапки – кои се најчести грешки и причини и како истите да се надминат? Со оглед на тоа дека во 2020 година јавните институции и компаниите се соочија со низа предизвици кои во значителна мера влијаеа врз процесот на спроведување на јавните набавки, Стопанската комора на Македонија на 21 октомври 2020 година за сите дого...
22.10.2020, Актуелно
ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ - ДВИГАТЕЛИ НА УСПЕШНА КОМПАНИЈА
Стопанската комора на Македонија како партнер во Проектот за изготвување на смарт-специјализација, реализира работна средба во компанијата „Раде Кончар – Контактори и релеи“, каде се разговараше за предизвиците со кои се соочува електроиндустријата к...
22.10.2020, Актуелно
„Хоризонт Европа“ – нова Програма на ЕУ за конкурентност и иновации
Европската комисија е во финална фаза на подготовка и објавување на програмите кои треба да се реализираат во новиот седумгодишен период кој започнува во јануари 2021 година и ќе трае до декември 2027 година.Една од најзначајните програми која ќе бид...
21.10.2020, Актуелно
ГРАНИТ, БИТОЛСКА МЛЕКАРА И МАКСТИЛ, ДОБИТНИЦИ НА ПРИЗНАНИЈА ЗА НАЈДОБРА ПРАКСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Реномирани и истакнати компании членки на Стопанската комора на Македонија се добитниците на признанијата во рамки на Изборот за доделување на Национална награда на компанија со најдобра пракса за безбедност и здравје при работа кој го организира нац...
21.10.2020, Актуелно
Халкбанк АД Скопје прва банка од регионот која се вклучува на глобалната коалиција „Прајслес Планет“ (Priceless Planet) на Mastercard за зачувување на животната средина
Халкбанк АД Скопје, како компанија чија стратегија за општествено одговорно делување се темели на подигнување на еколошката свест, од 20 октомври склучува партнерство со големата глобална иницијатива на Mastercard, наречена „Прајслес Планет“ (Pricele...
20.10.2020, Актуелно
Континуирани инвестиции за подобрување на производството во „Кожувчанка“
Претставници на  Стопанската комора на Македонија реализираа работна посета во Фабриката за производство на вода, пиво и сокови „Кожувчанка“ од Кавадарци со генералниот директор, Јанинка Чупаркоска. Посетата се реализираше во рамки на Проектот „Подго...
<<  <  1    >  >>