14.02.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
НОВИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ ВО 2020 ГОДИНА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаСо исплата на платата за јануари 2020 година се применуваат нови параметри кои доколку не се корегира износот на бруто плата кој го добиваат вработените првенствено имаат влијание...
06.02.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ВО 2019 ГОДИНА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаПлаќањето на данок не е чин на доброволно давање, туку произлегува од авторитетот на државата, кој еднострано ја утврдува и ја наметнува даночната обврска. Кому и колкави обврски ...
31.01.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ВО 2020 ГОДИНА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаПридонесите ги пресметува, задржува и уплатува обврзникот за пресметка и уплата на придонеси при секоја исплата на плата или дел од плата, надоместок на плата, пензија, односно др...
24.01.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ЕДИНСТВЕН ПРОЗОРЕЦ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И ЗАБРЗУВАЊЕ НА ИЗВОЗНО-УВОЗНИТЕ ПОСТАПКИ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо изминатиот период се реализираа посети на многу компании-членки на Стопанската комора на Македонија и на истите, меѓу останатото, се разговараше за проблемите со коишто се сооч...
17.01.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА НОВИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА?
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаОд почетокот на годинава започна оданочувањето на моторните возила, со посебен данок на моторни возила. Имено, до сега не постоеше посебен данок на моторни возила, а патничките ав...