Видео Галерија
24.02.2020, АКТУЕЛНО
Перспективите на текстилната и на кожарската индустрија и потребата од зголемување на продуктивноста
Текстилната и кожарската индустрија во Република Северна Македонија се од особено значење, како по бројот на вработените, така и според извозот каде во овој сектор особено дојдоа до израз претприемничките иницијативи, кои создаваат солидна материјал...
21.02.2020, АКТУЕЛНО
ИТАЛИЈА ИМА ТАРГЕТИРАНИ ДЕЈНОСТИ ЗА СОРАБОТКА СО РС МАКЕДОНИЈА
Во рамките на серијата компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери, во Стопанската комора на Македонија се одржа прес- конференција на тема: „Потенцијалите за унапредување на економската соработка со Република Итал...
17.02.2020, АКТУЕЛНО
БАРАЊАТА НА БИЗНИСОТ ВО ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА
-Прашањето за ефикасно обезбедување адекватен стручен кадар за потребите на стопанството што претставува клучен предизвик со кој се соочуваат носителите на македонската економија е прашање кое со години наназад го детерминираше и за кое алармира Стоп...
11.02.2020, АКТУЕЛНО
НОВИ ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗНИ КОМПАНИИ ЗА ПОГОЛЕМ ЕФЕКТ ОД АГРОСЕКТОРОТ
-Со извезени производи во висина од околу 540,7 милиони евра и релативно учество во вкупниот извоз на ниво на државата од 9,2 %, земјоделско-прехранбениот сектор претставува еден од столбовите на домашната економија со огромен потенцијал за негов раз...
05.02.2020, АКТУЕЛНО
РАБОТНА СРЕДБА НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО РАКОВОДСТВОТO НА ВМРО ДПМНЕ
Во насока на продолжување на добрата практика за унапредување на јавно-приватниот дијалог и презентирање на приоритетите на економските програми на политичките партии во пресрет на изборните процеси, во Стопанската комора на Македонија се одржа работ...