01.07.2019, Фељтон: ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ – трет дел
Васко Ристовски, самостоен советник во Стопанската комора на Македонија Продолжуваме со презентирање на делови од материјалот за „Идните насоки за развој на агросекторот“, изработен од страна на стручната служба на Комората (кој беше разгледан и на с...
24.06.2019, Фељтон: ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ - втор дел
Васко Ристовски, самостоен советник во Стопанската комора на Македонија Продолжуваме со презентирање на делови од материјалот за „Идните насоки за развој на агросекторот“, изработен од страна на стручната служба на Комората (кој беше разгледан и на с...
17.06.2019, Фељтон: ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ - прв дел
Васко Ристовски, самостоен советник во Стопанската комора на Македонија По објавување на општата информација за идните насоки за развој на агросекторот, од денеска во наредните три недели Стопанската комора на Македонија ќе го презентира материјалот ...
10.06.2019, Фељтон: ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
Васко Ристовски, самостоен советник во Стопанската комора на Македонија Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија при Стопанската комора на Македонија континуирано презема активности во насока на поголема препознатливост и промоција на...
15.05.2019, Фељтон: ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
Субвенциите не го постигнаа посакуваниот ефект
Земјоделството е третиот најголем сектор по услугите и индустријата и во вкупниот бруто-домашен производ учествува со 10-12 проценти, а заедно со преработувачката индустрија достигнува од 16 до 18 отсто. Сепак, во последните години континуирано се на...