Конференција / 24.10.2019 - 25.10.2019


Регистрација на посетители:

СИНЕРГИЈАТА - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА РЕГИОНОТ

Хотел „Сплендид“ – Будва, Црна Гора


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: