Конгрес / 16.10.2019 - 19.10.2019


Регистрација на посетители:

II. СВЕТСКИ КОНГРЕС НА ПРЕТПРИЕМАЧИ

Скопје


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: