Видео Галерија
03.04.2020, АКТУЕЛНО
ДНЕВНО ОБРАЌАЊЕ 03.04.2020 година
Ова се тешки времиња, во кои не е лесно да се обезбеди достапноста на важни производи, суровини и репроматеријали. Затоа, проодноста на транспортните коридори, брзиот и непречен проток на стоките е еден од врвните приоритети. За да помогне во таа нас...
02.04.2020, АКТУЕЛНО
ДНЕВНО ОБРАЌАЊЕ 02.04.2020 година
Градежниот сектор вработува 7% од вкупниот број вработени во македонската економија и во изминатите години беше една од главните движечки сили за нејзин раст. За жал, и за овој сектор се неизбежни последиците од кризата предизвикана од коронавирусот....
01.04.2020, АКТУЕЛНО
ДНЕВНО ОБРАЌАЊЕ 01.4.2020 година
Вчера Владата го објави вториот сет економски мерки. За да можат тие соодветно да се оценат, потребно е, најпрво да се видат пропратните уредби и објави во Службен весник во кои ќе бидат содржани сите конкретни детали за мерките. По донесување на ови...
31.03.2020, АКТУЕЛНО
ДНЕВНО ОБРАЌАЊЕ 31.03.2020 година
Нашата земја и формално стана членка на НАТО. Тоа е голем ден за македонската држава и важен момент во нашата историја. Остварена е повеќедецениската стратешка цел за која низ годините анкетите постојано покажуваа многу висока поддршка од граѓаните. ...
30.03.2020, АКТУЕЛНО
ДНЕВНО ОБРАЌАЊЕ 30.03.2020 година

Ова е време кога сите заедно треба да преживееме. Притоа, секој го прави тоа што може и помага колку може.

Од почетокот на коронавирус кризата, бројни компании ја покажаа својата грижа за пошироката заедница. Да споменеме само некои од нив....