ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска

➢ Уметничка ризница
"Композиција", Драгутин Аврамовски Гуте
"Св.Наум Охридски", Томе Серафимовски
"Композиција IV", Менде Ивановски
"Стара куќа", Ѓорѓи Ачески
"Ребро на реката", Томо Владимирски
"Мртва природа (Ваза со цвеќе)", З. Костовски
"Композиција 140295", Данчо Ордев
"Свечена слика VII", Димитар Кондовски
"Школка - тврдина", Васко Ташковски
"Матка", Ѓорѓи Ачески

➢ Видео вести
ЕВРОКОДОВИТЕ - УСЛОВ ЗА ПОКОНКУРЕНТНО МАКЕДОНСКО ГРАДЕЖНИШТВО НА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ
ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА
МАКЕДОНСКОТО ГРАДЕЖНИШТВО ИМА КАПАЦИТЕТ ДА БИДЕ РЕАЛИЗАТОР НА ГОЛЕМИ КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ
ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ ОД ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ

➢  Аудио вести Интервју Зоран Јовановски, МакедонскоРадио1


Во соработка со медиумите