ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТ И СПРАВУВАЊЕ СО „СИВАТА“ ЕКОНОМИЈА – ВЕТИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ФИНАНСИИ НА ПРВАТА СРЕДБА СО БИЗНИСМЕНИТЕ

   

➤ АКТУЕЛНО (08.10.2019)
👁 Прочитано: 690


ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТ И СПРАВУВАЊЕ СО „СИВАТА“ ЕКОНОМИЈА – ВЕТИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ФИНАНСИИ НА ПРВАТА СРЕДБА СО БИЗНИСМЕНИТЕ

Да се предвиди динамика на имплементација на барањата на бизнис секторот, строго почитување на Законот за финансиска дисциплина со акцент на навремено плаќање на обврските на државата спрема приватниот сектор и преиспитување на законските решенија кои го кочат работењето, побараа стопанствениците од министерката за финансии, д-р Нина Ангеловска, на првата работна средба што се одржа во Стопанската комора на Македонија.

ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТ И СПРАВУВАЊЕ СО „СИВАТА“ ЕКОНОМИЈА – ВЕТИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ФИНАНСИИ НА ПРВАТА СРЕДБА СО БИЗНИСМЕНИТЕВо обемната дискусија со министерката, бизнисмените побараа одговор на прашања за конкретни проблеми со кои се соочуваат, но беа предложени и мерки кои позитивно би се одразиле на вкупниот економски амбиент на државата. Д-р Глигор Бишев, потпретседател на Стопанската комора на Македонија и претседател на УО на „Шпаркасе Банка Македонија“ АД – Скопје, предложи дека ако сакаме економијата во државата да расте со 5%, треба да се постигне консензус за солидарност меѓу деловните субјекти во економијата, за довербата меѓу Владата како извршна власт и приватниот сектор и за обезбедување работна сила како еден од клучните услови за конкурентност на македонската економија.

Виктор Мизо, претседател на Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно производство при Стопанската комора на Македонија и директор на „Костал“, укажа дека царинските стапки за увоз на репроматеријали се 4 до 5 пати повисоки во однос на истите во ЕУ, што го прави нашето производство неконкурентно. Спорен е и третманот на сопственоста на калапите и алатите кои се користат во производството од аспект на оправданост на инвестициските трошоци. Ирена Јакимовска, претседател на Регионалната комора со седиште во Прилеп и сопственик на „Комфи Ангел“ - Прилеп, во иста насока укажа дека намалувањето на царинските стапки ќе ги стимулира компаниите на дополнителни инвестициски активности што може да придонесе дури и за поголеми буџетски приходи од царини во однос на сегашните.

ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТ И СПРАВУВАЊЕ СО „СИВАТА“ ЕКОНОМИЈА – ВЕТИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ФИНАНСИИ НА ПРВАТА СРЕДБА СО БИЗНИСМЕНИТЕ

До министерката беа посочени и серија други проблеми со кои се соочуваат компаниите во секојдневното работење, како што се:

- актуелната државна поддршка на стопанството предизвикува нерамноправна положба на компаниите, на начин што едни користат субвенции од Буџетот, а други банкарски кредити со камати;
- се` уште нерешеното прашање на статусот на холдинг друштвата кое повеќе од 7 години се истакнува како потреба за поттикнување на поголеми инвестициски активности на овие компании;
- даночно ослободување на нормирани износи на кусоците во малопродажбата;
- при пропишување на техничките спецификации во постапките за јавни набавки не постои консултации со компаниите, што оневозможува учеството на поголем број компании и не обезбедува услови за фер конкуренција;
- усогласување на домашната регулатива со меѓународните стандарди за финансиско известување.

ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТ И СПРАВУВАЊЕ СО „СИВАТА“ ЕКОНОМИЈА – ВЕТИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ФИНАНСИИ НА ПРВАТА СРЕДБА СО БИЗНИСМЕНИТЕПретседателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, заокружувајќи ја дискусијата на стопанствениците констатираше дека, прво, мора да се среди хаосот во прописите, од 1400 закони донесени во една година, повеќето во скратена постапка и меѓусебно не се усогласени. Второ, да се направи анализа на ефектите од државната помош и субвенционирањето, имајќи предвид, на пример, дека и покрај ваквата поддршка земјоделството бележи пад од 8%. Трето, во услови кога земјата е пред влез во Европската унија, во усогласувањето со европското законодавство треба примената на ЕУ-директивите со финансиска импликација да се одложи до влезот на нашата држава во Унијата.

Одговарајќи на прашањата на стопанствениците, министерката Ангеловска која на оваа позиција доаѓа од бизнис секторот, истакна дека сите детектирани проблеми ќе бидат предмет на анализи во Министерството за финансии, со цел да се креираат мерки и политики како поддршка за домашната економија, но при тоа мора да се има предвид даночната политика и дисциплина, како и финансиските импликации од мерките што се носат. Владината политика, вели министерката, е во насока на поддршка на малите и средни претпријатија како доминантни субјекти во вкупната економија во државата, а секторот за финансии има за цел да овозможи непречено функционирање на компаниите, растоварување од административните процедури и намалување на трошоците.

ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТ И СПРАВУВАЊЕ СО „СИВАТА“ ЕКОНОМИЈА – ВЕТИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ФИНАНСИИ НА ПРВАТА СРЕДБА СО БИЗНИСМЕНИТЕКако приоритетно барање од бизнис секторот на кое ќе работи Министерството е барањето за воведување даночен календар, што ќе придонесе за поголема предвидливост во системот за деловните субјекти и за постабилен и попредвидлив економски амбиент. Истовремено, се очекува до крајот на годината или најдоцна до почетокот на наредната, да се донесе и новиот Закон за буџет со кој треба да се интегрира целокупното следење на јавните финансии што ќе овозможи формирање на Фискален совет, тело коешто треба да го контролира планирањето и извршувањето на јавните финансии.

Ангеловска се осврна и на проблемот со „сивата“ економија, која како што рече се проценува дека изнесува помеѓу 30 и 40% од БДП. Во таа насока, активностите ќе бидат насочени, прво, да се наплатат даноци од оние кои воопшто не плаќаат - нерегистрирани субјекти и второ, да се контролираат оние кои сега помалку плаќаат. Со доследно почитување на даночната дисциплина преку контролни механизми ќе се воспостави еднаков третман на сите даночни обврзници, вели министерката за финансии и додаде дека во следниот период креирањето на мерките и политиките кои го засегаат бизнис секторот ќе биде со нивна активна вклученост.

Љупка И. Самарџиска