Понуда и побарувачка
   
Валидност до : 05.08.2019
Држава : Украина
Област на соработка : Производство на метални производи
Вид на соработка : Производи, производство

КТ Украина нуди повеќе производи за извоз и тоа: -Добра за поправка и градење, -Железни и челични плехови, дупчени или не, издупчени или составени од различни елементи, заварени агли, форми и делови од железо и челик, - Материјал (вклучувајќи и бескрајни ленти), издупчени, исплетени и во форма на огради, од железо или челик, извлечен метал од железо или челик, -Алат, рачен, мотики, лопати, копачи, мотика, гребло, вила, секира, срп и др., секакви видови лозарски ножеви и берачи, коси, српови, стабилизатори од дрво, сечачи на цевки, клешти и други алатки за земјоделство, хортикултура и шумарство - Алат, рачен, пили и ножеви за пили за сите видови (вклучувајќи засекување, дупчење и беззаби ножеви) - Алат, рачен; еге, турпија, клешти (вклучувајќи клешти за сечење), пинцети, метални ножици, сечачи на цевки, клешти за сечење навртки, машини за продупчување и сл. -Рачен алат, вилушкаст клуч и машина за извлекување (вклучувајќи и динамометарски клуч, но не и клуч за вртење), менливи клучеви, со и без рачки -Рачен алат, (вклучувајќи и алат за сечење дијаманти), издувни лампи, клешти, додатоци за делови на машини или машини за сечење со млазови со вода, наковални алати, преносливи клешти, тркала за мелење кој функционираат рачно или со педали со рамки 8425 и 8430 -Жици, шипки, туби, плочи, електроди од основни метали или карбиди, алати кои се користат за лемење, обложување, заварување, жици и шипки за прскање на метал -Машинерија за земјоделство, хортикултура или шумарство за подготовка и култивација на почвата, валјаци за тревници или спортски терени -Машински алати (вклучувајќи и машини за сечење метал со повеќе единици) за бушење, стругање, дробење, провлекување и каптажа со отстранување на металот, освен дребунг за лагер бр. 8458 -Машински алати за острење, мазнење,ситнење, плисење, полирање и други начини на завршните финеси кај металот, кршење метални карбиди или металокерамика со камења за ситнење, абразивни производи или производи за полирање -Машински алати за планирање, оформување, дупчење, стругање, сечење и ситнење, завршување, сечење, отсекување и други алати за отстранување метал, метални карбиди или металокерамика -Машински алати за работа со камен, керамика, бетон, азбест- цемент или слични минерални материјали или за ладна обработка на стакло -Машински алати (вклучувајќи машини за заковување, хефтање, лепење и други видови спојување) за дрво, плута, коска, тврда пластика или гума или слични тврди материјали -Делови и украси само за употреба/главно со машински лагери 8456-8465, вклучувајќи и алати за држачи, самоотворачки елементи, одвојувачки елементи и други посебни додатоци за машини, секаков вид држачи за рачен алат -Машинерија и апарат за лемење, заварување, можност за сечење или не, освен оние со лагер бр. 8515, машини и апарати за калење на површина со примена на гас -Опрема за палење на апарати со палење со искра или палење со компресија, мотори со внатрешно согорување, генератори и делови кои се користат за спојување со вакви мотори -Електрични (електрично загреан гас) апарати и машини за лемење, заварување и калемење кои вршат и други дејствија освен сечење, електрични машини и апарат за топло прскање на металите или карбидите. Моментално компанијата ги продава своите производи во Грузија, Русија, Белорусија, Казахстан.


Контакт информации за компанијата

Контакт лице: Белинда Миноска
Телефон: ++ 389 2 3244036
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: belinda@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје