Семинар 21.02.2020 ОСНОВИ НА E-MAIL МАРКЕТИНГ

Стопанска комора на Македонија

E-mail маркетингот претставува една од најстарите и најисплатливите форми на дигиталниот маркетинг со повратна инвестиција од $43 за секој долар кој е потрошен во светски рамки. Сите успешни компании ја знаат вредноста и користат e-mail маркетинг за добивање нови, но и негување на односите со постоечки клиенти. За да се остане во чекор со конкуренцијата или да се отскокне од истата, потребно е компаниите да бидат свесни за големите можности кои ги нуди e-mail маркетингот.  

Употребата на e-mail маркетинг носи мерливи резултати и овозможува прилагодување на компаниите на потребите на пазарот.  За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 21 февруари 2020 година, организира еднодневен семинар на тема: „Основи на e-mail маркетинг“. Овој семинар ќе пренесе теоретски и практични совети за тоа како компаниите да ги користат e-mail маркетинг платформите и најдобрите практики, за да постигнат полесна пенетрација на пазарот и зголемена продажба.

Семинарот ќе ги опфати основите на e-mail маркетинг, како и елементи на кои треба да се внимава при користењето. Дополнително, учесниците ќе имаат можност во пракса да видат како се одвива процесот на сетирање e-mail кампања и читање на резултати.

За кого е наменет овој семинар?

Овој семинар е наменет за претставници на маркетинг секторот во компаниите, како и за сите сопственици на бизниси кои сакаат подобро да разберат како да ги промовираат своите производи и услуги преку e-mail маркетинг.


ПРОГРАМА

ПРВ ДЕЛ:
I. Основи на e-mail маркетинг:

● Што претставува e-mail маркетинг и за што се користи;
● Односот на e-mail маркетинг со другите алатки на дигиталниот маркетинг;
● Типови на e-mail маркетинг;
● Најкористени платформи и нивни функционалности;

ВТОР ДЕЛ:
II. Публики и процес на креирање e-mail кампања

● Собирање на податоци и сегментирање на публики;
● Компоненти на креирање на e-mail кампања:
  - Subject Line
  - Email body

ТРЕТ ДЕЛ:
III. Практичен дел за креирање на e-mail кампања на одбрана платформа:

● Сетирање и креација на e-mail кампања;
● Читање на резултати од e-mail кампањата;

ЧЕТВРТ ДЕЛ:
⮚ Споделување на резултатите од вежбата, практични совети на предавачот.

Предавачи:  

- Ивана Јовановска, менаџер за e-mail маркетинг во Vrootok – маркетинг и консалтинг. Покрај искуството во областа на дигитален маркетинг Ивана има и работно искуство во секторот за продажба. Во Vrootok, таа работи со клиенти од светот и активно учествува во остварување на нивните бизнис и продажни цели преку креирање на оптимизирани e-mail кампањи.

- Теодора Николовска, сопственик на Vrootok – маркетинг и консалтинг, маркетинг консултант и тренер. Теодора има седумгодишно работно искуство во областа на маркетинг, од кои веќе три години работи со клиенти од светот. Како консултант, главни области кои ги опфаќа се дигитален маркетинг, развој маркетинг стратегија, координација на маркетинг процеси и продажба.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
− работен материјал;
− ручeк и освежување;
− сертификат за учество на семинарот.

Последен рок за пријавување на семинарот: 18.2.2020 година

Семинари

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Работилница, 26.10.2020
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА
Семинар, 27.10.2020
ПРАВЕН АСПЕКТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА – ПРАВА, ОБВРСКИ И ВИДОВИ ДОКАЗИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА
Семинар, 28.10.2020
УПРАВУВАЊЕ СО НАБАВКИТЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Семинар, 30.10.2020
ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ВО КОМПАНИИТЕ
Online Бизнис средби, 02.11.2020
„Textile Fashion Tech “ МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ ЗА ТЕКСТИЛ
Online Бизнис средби, 03.11.2020
ВИРТУЕЛНИ БИЛАТЕРАЛНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ ВО РАМКИТЕ НА САМИТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ „SECURITY SUMMIT 2020“
Online Бизнис средби, 04.11.2020
ВИРТУЕЛЕН НАСТАН ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ „VIRTUAL MATCHMAKING EVENT“ ВО РАМКИТЕ НА САЕМОТ ЗА ЕНЕРГИЈА „EIF WORLD ENERGY CONGRESS AND EXPO“
Online Бизнис средби, 04.11.2020
„Онлајн“ саем и b2b деловни средби за метало преработувачки сектор на тема: Match & Innovate 2020
Online Бизнис средби, 04.11.2020
„Онлајн“ саем и b2b деловни средби за метало преработувачки сектор на тема: Match & Innovate 2020
Online Бизнис средби, 04.11.2020
„Онлајн“ саем и b2b деловни средби за метало преработувачки сектор на тема: Match & Innovate 2020
Семинар, 12.11.2020
ЧИТАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ПОСТAВУВАЊЕ ФИЛТРИ ПРЕКУ GOOGLE ANALYTICS
Семинар, 13.11.2020
Онлајн семинар: КОРИСНИ АЛАТКИ ОД EXCEL 2016 ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“
Online Бизнис средби, 01.12.2020
ВИРТУЕЛНИ БИЛАТЕРАЛНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „GREEN DAYS“ ВО РАМКИТЕ НА САЕМОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЕНЕРГИЈА И ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА „POLLUTEC“
Online Бизнис средби, 02.12.2020
Виртуелен настан: „Match4Industry Business Matchmaking Event“