ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ
Адреса: ул.Св.Кирил и Методиј бр.54
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3240 800
Факс: +389(0)2 3240 872
Веб адреса: www.halkbank.mk
Директор: Билал Суџубаши Главен извршен директор
Дејност: Друго монетарно посредување
Код: 64.19
Дејност NACE: Банки
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Средна