26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

03.04.2018 (Семинар)
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ

04.04.2018 (Форум)
МАКЕДОНСКО-СЛОВЕНЕЧКИ БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-04.04.2018

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

12.04.2018 (Семинар)
ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

13.04.2018 (Семинар)
ДЕЈСТВИЈА И ТРАНСАКЦИИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА ДОЛЖНИКОТ НА ШТЕТА НА ДОВЕРИТЕЛОТ – КАКВА ЗАШТИТА МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ ВО СУДСКА ПОСТАПКА?

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

17.04.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

24.10.2017


Актуелно  

50 ГОДИНИ ЧЕЛИЧНА ИНДУСТРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА


Педесет години челична индустрија во Македонија беше темата на денешната редовна прес-конференција на Стопанската комора на Македонија, а за почетокот и за досегашниот развој на оваа индустрија говореше д-р Митко Кочовски, претседател на Здружението на металургијата при Комората.

-Почетокот на производството на челик во Република Македонија, во далечната 1967 година, претставува исчекор кон индустријализацијата на земјата, што доведе до промена на економската и на социјалната структура, внесе нови технички знаења, нови организациски вештини кои се иманентни на таков вид индустриски комплекси и адекватни на новото време, создаде услови за преструктуирање на економијата во насока на развој на преработувачката индустрија, бродоградбата, наменската индустрија, металните конструкции, електромашинската индустрија и производството на опрема, истакна д-р Кочовски.

Со петдеценискиот развој челичната индустрија покажа дека и тогаш исто како и денес е најзначајната индустриска гранка за националната економија. Оваа индустрија е основ за реиндустријализација на економијата и за подигање на учеството на индустријата во бруто домашниот производ. За значењето говори и податокот дека странскиот капитал за прв пат во Република Македонија покажа интерес токму за челичната индустрија со влегувањето на „Дуферко“, во дел од тогашната Рудници и железарница „Скопје“.

-Производните и финансиските аутпути од челичната индустрија имаат силно влијание на макроекономските показатели – бруто домашниот производ, извозот, вработувањата, буџетските приходи и тоа сама по себе, а  преку поврзаноста со другите индустрии на влезната и на излезна страна влијанието врз макроекономските параметри петкратно се зголемува.  За мултипликативните ефекти на металната индустрија ,како и за нејзиниот развоен потенцијал направени се истражувања во рамките на Комората кои го покажуваат нејзиното влијание врз националната економија, истакна понатаму д-р Кочовски.

На крајот, тој се осврна и на актуелните состојби и движења, истакнувајќи дека заживувањето на пазарот и зголемувањето на нарачките резултираа со пораст на производството во челичната индустрија, а позитивни резултати на краток рок се очекуваат во „Макстил“ и „Арцелормиттал“ од Скопје и „Дојран стил“ – с. Николиќ, Дојран. Исто така, добри се состојбите со производството и извозот и во металопреработувачките капацитети, а со преземањето на „Фени индустри“ - Кавадарци од страна на бугарската компанија „Енекод“, како и со очекуваното решавање на еколошкото прашање во „Југохром алзар“ - Јегуновце, реално може да се очекува рестартирањето на производството во овие два големи индустриски извозни капацитета.

Зорица Мешкова
 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права