Бизнис-настани

19.02.2018 - 19.02.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА И ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА


Еднодневна обука на тема:

ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА И ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА

26.2.2018 година (понеделник)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

 

        Стопанската комора на Македонија на 26 февруари 2018 година, Ве поканува на еднодневна обука на тема: „ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА И ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА“.

ПРОГРАМА:

• Општи одредби на договорот за продажба;
• Карактеристики на договорот за продажба;
• Форма на продажбата на недвижности;
•Состојки на договорот за продажба:
  - Предмет;
  - Цена;
  - Права и обврски од договорот за продажба.
• Обврски на продавачот (предавање на предметот, истовремено извршување на предавање на предметот и исплата на цената, одговорност за материјалните недостатоци);
• Права на купувачот (исполнување, намалување на цената, раскинување на договорот, надомест на штетата);
• Гаранција за исправно функционирање на продадениот предмет (одговорност на продавачот и производителот, гарантен рок, барање исправка или замена, продолжување на гарантниот рок, раскинување на договорот и намалување на цената, трошоци и ризик, одговорност на кооперантите, губење на правата);
• Одговорност за правните недостатоци (заштита од евикција): правни недостатоци, известување на продавачот, санкции за правни недостатоци;
• Обврски на купувачот (исплата на цените, преземање на предметот);
• Надомест на штета во случај на раскинување на продажбата;
• Случаи на продажба со особени спогодби:
• Продажба со право на првенствено купување;
• Купување на проба;
• Продажба на мостра или модел;
• Продажба со спецификација;
• Продажба со задржување на правото на сопственост;
• Продажба со отплата на цената на рати.
• Решавање на трговските спорови во врска со продажбата во арбитражна постапка;
   - Карактеристики на арбитражната постапка;
   - Полноважност на арбитражната клаузула;
   - Арбитражна постапка пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија.


ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

        Обуката на тема: „ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА И ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА“ е наменета за правници, менаџери, раководители и останати одговорни лица во правните и другите сектори на правните лица кои се занимаат со продажба, т.е. деловно и трговско работење, со посебен акцент на договорот за продажба и неговото законско регулирање и практичните прашања, како и трговските спорови во оваа област, кои се однесуваат на овој договор и на сите клучни аспекти повразани со продажбата.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАБОТА

        Оваа обука се базира на отворена дискусија во рамките на темата, каде активно учество ќе земат и учесниците и предавачите.
Во рамките на обуката ќе биде опфатен и теоретски дел од оваа област, каде ќе бидат презентирани ефективни методи и алатки за разрешување на дилемите и недореченостите.
Покрај наведеното, на обуката ќе се даде одговор на прашањата поставени од учесниците.

ПРИДОБИВКИ ОД ОБУКАТА

        Запознавањето на законите одредби  од договорот за купопродажба, нормативно и во судската пракса, како актуелна тема кога е во прашање нормалното функционирање на правните лица од областа на купопродажбата и во таа смисла преземање на законските можности за остварувањето на правата на правните лица како пред надлежните управни органи, така и пред судовите во Р. Македонија.

Придобивки од оваа обука се следните:

- зголемена ефикасност во решавањето на сите правни прашања и дилеми поврзани со продажбата;
- економичност во функционирањето на правните лица кои се занимаат со купопродажбата;
- зголемен квалитет на знаење за законските можности во остарувањето на правата поврзани со договорот за продажба, правата и обврските на продавачот и купувачот, случаите на продажба со посебни спогодби,
- создавање подготвеност за справување со ризиците поврзани со продажбата,
- развивање на професионален и сериозен пристап при решавање на трговски спорови во врска со продажбата.

ПРЕДАВАЧИ:

- м-р Биљана Ристеска Тутуновска, адвокат, магистер од областа на договорното право, со особена експертиза во делот на деловното и стопанското право, работните односи, имотно-правните и трговските спорови пред сите надлежни органи во Р. Македонија. М-р Ристеска Тутуновска има посетувано обуки од различен карактер во делот на правните прашања поврзани со нејзината работа. Искуството во решавањето на правните проблеми на клиентите, како физички, така и правни лица, пред сите органи со јавни овластувања, државни органи и судовите на целата територија на Р. Македонија ја прават квалитетен и добар познавач на правото и изнаоѓањето правни решенија кои се клучни за успешното работење на компаниите. Еден период таа беше колумнист во списанието „HR“ - за човекови ресури, каде што главни теми на текстовите беа токму работните односи и едукација на сите сектори во правните субјекти за законските норми во овој дел.

- Маринела Јакасановска, судија на Основен суд Скопје II - Скопје. Предавач во примарна и континуирана обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Скопје.

- д-р Татјана Штерјова, доктор на правни науки од областа на граѓанското процесно право, секретар на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување:  22.02.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk

Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права