Основни информации

Asociacioni Maqedonas i Energjetikës- AME


Asociacioni energjetik maqedonas angazhohet ne avancim  te punes dhe zhvillim te ndermarrjeve nga fusha  energjetike-anetare te Odes ekonomike te Maqedonise

Asociacioni me veprimin e saj kontribon ne krijim te kushteve per furnizim stabil me energji,venien e raporteve transparente tregtare,inicim dhe realizim te projekteve te cilat kane qellim rritjen e efikasitetit energjetik dhe shrytezim te  burimeve te ripertrishme te energjise.

Ne kuader te AEM jane te formuara Grupacionet vijuese:

  • Grupacioni per ngrohje,ftohje,ajrosje dhe klimatizim
  • Grupacioni i investitoreve ne hidro centrale elektirke

Kryetar i AEM eshte z.Dimitar Haxhimishev,drejtor gjeneral i “Toplifikacija” ShA-Shkup.

Kontakt adresa:
Oda ekonomike Maqedonise
rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup

Personi per kontakt: Zorica Meshkova
Tel: (02) 3244018 Faks: (02) 3244088
Call Qendra: (02) 15015
E-adresa: zorica@ic.mchamber.org.mk


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara