Податоци за регионот

Oda regjionale me seli në Kumanovë


Informata themelore per Komunen  e Kumanoves 
www.kratovo.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk
www.rankovce.gov.mk
www.staronagoricane.gov.mk
www.lipkovo.gov.mk

Personi per kontakt:
Venera Andrievska
Tel: (02) 3244037
Faksi:(02) 3244088
Call Qendra: (02) 15015
E-adresa: venera@mchamber.mk

Personi per kontakt:
Aco Spasovski
Tel: (02) 3244044
Faksi:(02) 3244088
Call Qendra: (02) 15015
E-adresa: aco@mchamber.mk


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara