19.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци

21.11.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународната конференција за текстил за градежништво, медицина и здравствена заштита, машини за текстил и нови технологии и деловни средби, 29-30 ноември 2018 година, Ахен, Германија

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

Бизнис-настани

25.10.2018 - 25.10.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

НАМАЛУВАЊЕ НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ОД БОЛЕДУВАЊЕ, ПРИЧИНИ ЗА КОНТИНУИРАНО ОТСУСТВО ОД РАБОТА


Еднодневен семинар:

Намалување на вкупни трошоци од боледување, причини за континуирано отсуство од работа – Апсентизам и намалување на трошоци како последица од отсуство од работа - управување со промени, согласно законските одредби и заштита при работа

25.10.2018 година (четврток)
9:30-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

          Намалувањето на вкупните трошоци при реализација на работните процеси може да се спроведе преку идентификација на внатрешните и/или надворешните компаниски причини, вклучувајќи апсентизам, како и селективно отсуство од работа. Секоја активност во овој процес се извршува на адекватен, стандардизиран и планиран начин, со кој управувањето на трошоците станува извесно и во рамките на законските норми.

         Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на:

         Административен менаџмент и интегриран систем во процесите на деловно-административно работење:

   - Предмет, цел и содржина на процесот на намалување на вкупни трошоци;
- Организациски промени при зачестеност при отсуство од работа;
- Намалување на вкупни трошоци од боледување;
- Причини за континуирано отсуство од работа;
- Намалување на трошоци како последица од отсуство од работа;
- Управување со промени, согласно законските одредби и заштита при работа;
- Управување на документацијата поврзана со отсуство од работа;
- Примање и издавање документи;
- Процедури во контекст на отсуство oд работа.

          Апсентизмот се смета за секое отсуство од работа, без оглед на траењето или причината/недостаток. Најчести причини за апсентизмот се следните:
   • семејни проблеми;
   • болест;
   • лични потреби;
   • стрес.
 
          Апсентизмот доаѓа како резултат на незадоволството на вработените во работната организација, услови на работа или меѓучовечки односи. Апсентизмот е знак за натамошни флуктуации, а флуктуацијата укажува на негативни тенденции и проблеми во организацијата. Стапката на апсентизмот е обратно пропорционална на конкурентноста на вработените, а конкурентноста на вработените добива директно влијание на вредноста на човечкиот капитал. Вредноста на човечкиот капитал се мери со различни показатели, како што се знаењето и вештините на вработените, професионалниот стаж, староста, флуктуациите, инвестициите во образованието и слично.

Програма на семинарот:


Дел 1/3:
  - Предвидување на потенцијални одстуства во т.н. рана фаза;
  - Идентификација на неодговорни вработени;
  - Принцип на флексибилно работно време;
  - Потреби на вработените;
  - Што претставува вистинска мотивација за вработените; 
  - Договор за вработување на (не)определено време;
  - Спречување на појава на судски постапки;
  - Мотивација за повторување на процесот на апсентизам;
  - Разбирање на потребите и желбите на вработените;
  - Анализа на начинот на планирање на отсуство;
  - Процес на т.н. создавање на лојалност.

Дел 2/3:
  - Причини за отсуство од работа;
  - Какво е однесувањето на вработените и зошто треба да се грижиме за тоа;
  - Зошто однесувањето на вработените е различно и/или динамично;
  - Кој е системот на вредности и кои се реалните вредности за секој вработен;
  - Каква е перцепцијата на вработените;
  - Кои се факторите што влијаат врз т.н. чести отсуства од работа;
  - Основни алатки за управување со отсуството;
  - Надворешни причини за отсуство од работа;
  - Внатрешни причини за отсуство од работа;
  - Управување со трошоци.

Дел 3/3:
  - Мерење и анализа на отсуство од работа;
  - Основни алатки за управување со отсуство од работа;
  - Процедури, правила, управување со работата и корелација со апсентизам;
  - Управување во процес/секотор на човечки ресурси;
  - Наградување и мотивација;
  - Почитување на упатствата на работодавачот;
  - Почитување на прописите за заштитата при работата.


Целна група

Директорите/раководителите на секторите за човечки ресурси во компаниите, вработените во компаниите на раководни позиции, како и за сите заинтересирани чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  ефективно и ефикасно работење, да се информираат со последните актуелности и новини во рамките на апсентизмот, како и извршните асистенти и раководители кои имаат директно учество во процесот на планирање на ресурси (човечки, технички и останати).

 
Предавач:

- Михаил Китановски, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 25 земји, со 22-годишно искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 19.10.2018 година.                                          


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права