Legjislatura në CEFTA

Legjislativa e CEFTA-s

Roli i Odave ne realizim te benefiteve speciale nga CEFTA

Rrjeti regjional i Odave u siguron ndermarrjeve te veta ndihme per hyrje dhe zhvillim te tregjeve te caktuara.Kjo eshte oferte e vetme e cila ne realitet kerkon nga Odat te beje ndryshim ne politiken dhe nivelin strategjik,ne menyre me te cilen do t’i shperbleje aftesite e saj.Ne kuader te Projektit regjional per zhvillim te sektorit privat,i finansuar nga Qeveria e Holandes,SPARK u jep perkrahje Odave te shumta ne regjionin ne Ballkanin perendimor.SPARK ka per qellim te zgjeroje ndihmen e saj per Odat, per kycje ne perkrahjen per implementim ne CEFTA.

Qellimi  i ketyre punetorive eshte qe te definohet rroli,mendimi strategjik dhe nevoja tjera per Odat ne promovimin e tregtise regjionale dhe ne implementim te CEFTA-s.

Punetoria eshte e drejtuar kah nevojat e Odave nga Regjioni (Shqiperia, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Molldova, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia) si dhe per kompanite.Ngjarja do te zhvillohet ne baze te perfundimeve nga AOB Konferenca regjionale e cila u mbajt ne Budve, ne nentor, 2007, dhe do te fokusohet ne pergjegjesite te cilat duhet te jene te pranuara nga Odat, ne drejtim te futjes se sherbimeve shtese per anetaret e saj.

Punetoria do te fokusohet ne 3 aktivitete themelore:

* definimi i nevojave per Odat ne realizim te rrolit te tyre ne promovim te tregtise regjionale dhe implementimit.

* Promovim i bashkepunimit regjional ne mes te Odave ekonomike dhe implementimit ne CEFTA.

Rezultatet e pritura nga kjo punetori jane rritja e vetedijes dhe pergjegjesise ne mes te Odave ekonomike per rrolet e mundshme dhe mendimet strategjike te cilet jane te qaseshme ne drejtim promovimit te  tregtise regjionale dhe implementimit te CEFTA-s,marreveshja ne mes te odave per nevojat  dhe aktivitetet  e ardhshme per ndertim te kapacitetit te tyre ne realizim te te rrolit te tyre per promovim,duke perfshire edhe nevojen per perkrahje nga jashte,si dhe rritje te vetedijes per kycje ne aktivetete te perbashketa (demostrim te ideve te perbashketa,planeve paraprakisht te caktuara ne mes te pjesemarresve).Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Biljana Peeva-Gjuric
tel: ++ 389 2 3244034
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: biljana@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara