Informata themelore

Shoqata për sigurim


Per Shoqaten e sigurimeve

 

Me 22.02.2005,ne kuader te Odes ekonomike te Maqedonise eshte konstituuar Shoqata e sigurimit.Ne te vullnetarisht anetaresojne  shoqata te sigurimeve,si dhe shoqata  te cilat meren me  sigurim pensional.

Kryetar i Shoqates eshte Vesna Gorceva nga QBE-Maqedonia.

 

Per veprimtarine sigurimi

 

Ne vendin  tone funksionojne 12 shoqata sigurimesh.Numri i tyre eshte rritur ne vitet e fundit qe tregon ne faktin se egziston  interesim per investim ne kompanite vendore dhe te huaja ne kete sektor.

Gjithashtu ne kete veprimtari funksionojne edhe 6 shoqata brokere per sigurim.

Ne strukturen e premise te vitit 2007,sigurimi jo-jetesor merr pjese me 97,2% derisa sigurimi jetesor me 2,8%.Bruto premia e pergjithshme ne forme te polisave eshte 6,1 miliarde denare.

Ne strukturen e demeve ne vitin 2007 verehet qe 4,7% nga numri i pergjithshem i demeve eshte pasoje e sigurimit jetesor,kurse 95,3% rrjedh nga sigurimi jo-jetesor.

Demet e pergjithshme te likuiduara ne vitin 2007 jane 2,8 miliard denare.

Ne veprimtarine sigurimi funksionon Biroja nacionale per sigurim.

Te gjitha shoqatat ne veprimtarine per sigurim jane ne prone private dhe me pjesemarrje dominante te kapitalit te huaj

Kontakt adresa:
Oda Ekonomike e Maqedonise,
rr Dimitrie Cupovski, 13,
1000 Shkup

Personi per kontakt: Jelisaveta Georgieva d-r
Tel: (02) 3244031
Faksi:(02) 3244088
E-adresa: jelisaveta@mchamber.mk

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara