'
Стопанска комора на Македoнија на Facebook
Стопанска комора на Македoнија на Twitter
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
10.02.2016 (Саем)
23. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ -10-13 февруари 2016 Анталија, Р. Турција

10.02.2016 (Форум)
ДЕЛОВНИ СРЕДБИ НА МАКЕДОНСКИ И ЧЕШКИ КОМПАНИИ-10.2.2016

11.02.2016 (Саем)
„Infacoma 2016“ и „Aquatherm 2016“ 11-14 февруари 2016, Солун, Р. Грција

11.02.2016 (Семинар)
Дводневен семинар на тема: "Управување со промени" - Пристапи за ефикасна искористеност на ресурсите, минимизирање на ризиците и трошоците од работењето и создавање можност за подобри финансиски резултати на организацијата -, Скопје,Р.Македонија

12.02.2016 (Саем)
“23. САЕМ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ-ХИСТРИА“-ПУЛА,Р. ХРВАТСКА

15.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„НАЈВАЖНИ НОВИНИ СО ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ПРОЛОНГИРАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ О

16.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар “Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот“ - Битола

17.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема„Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот“ -Прилеп

17.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: “Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот“ - Штип

18.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: "ДАНОК НА ДОБИВКА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ И МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА РАСХОДИТЕ НАСТАНАТИ ВО ДЕЛОВНАТА 2015 ГОДИНА – ПОВРЗАНИ ИЛИ НЕ СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ НА СУБЈЕКТОТ"

19.02.2016 (Семинар)
Eднодневен семинар:„КОНСТРУИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И ИЗРАБOТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРСКИОТ СИСТЕМ ЗА ИНЖЕНЕРСКО ПРОЕКТИРАЊЕ SOLIDWORKS“

25.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПРИ ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО ВРСКА СО ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНO ЗЕМЈИШТE“

26.02.2016 (Конференција)
Меѓународна конференција и саем ,,Новите технологии во образованието“ 26-27 февруари 2016 година, Белград, Србија

29.02.2016 (Тренинг обука)
Еднодневна обука на тема:„БИЗНИС-ЛОГИСТИКА – УПРАВУВАЊЕ СО СИНЏИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ“

03.03.2016 (Саем)
„HoReCa 2016“ и „WEDDING SHOW“ 3-6 март 2016 година,Тирана- Албанија

15.03.2016 (Бизнис средби)
Бизнис-средби на Саемот за европско договарање и инженерство „ESEF“, Утрехт, Холандија

07.04.2016 (Бизнис средби)
Бизнис-средби „INDUSTRYMATCHMAKING – IMM 2016“ Софија, Република Бугарија

11.04.2016 (Саем)
„БАУМА 2016“ - 31. Меѓународен стручен саем за градежни машини, машини за градежни материјали, рударски машини, градежни возила и алати

18.04.2016 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „THE FUTURE OF BUILDING“

26.08.2016 (Саем)
3. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА БИЗНИС И РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗАМ (CXSRITE) 2016

Бизнис-настани

22.03.2013 - 22.03.2013


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

Обука за стручно оспособување на меѓународни возачи


Обука за стручно оспособување на меѓународни возачи

22 март 2013 година
12:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


Согласно Законот за превоз во патниот сообраќај, сите возачи што вршат превоз на патници и стока во меѓународниот патен сообраќај, задолжително мора да поседуваат Сертификат што го издава Министерството за транспорт и врски, чија важност изнесува 5 години и која треба да се продолжи по изминувањето на овој рок.
Сертификатот за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај се издава врз основа на уверение за положен испит, а по претходно спроведена стручна обука за таа цел. За продолжување на еднаш издадениот сертификат за меѓународни возачи  треба повторно да се полага испит, со приложување на Потврда за посетена стручна обука.
Стопанската комора на Македонија согласно Законот за превоз во патниот сообраќај е овластена да врши стручно оспообување на меѓународни возачи. За таа цел, Ве покануваме да се пријавите на обуката која ќе започне на  22 март 2013 година во Стопанска комора на Македонија во сала 1 на 5-ти кат.

Целна група

Стручното оспособување е наменето за сите возачи што вршат превоз на патници или стоки во меѓународниот патен сообраќај, без разлика на основната дејност на компанијата во која што се вработени (автобуски превозници, товарни превозници, увозно-извозни компании, логистички оператори, царински посредници, трговски компании, производни фирми, туристички агенции, заинтересирани приватни лица и др.)
Законска обврска за стручна обука имаат сите возачи вработени во правни лица што се вклучени во меѓународниот патен сообраќај, како и заинтересираните приватни лица-возачи кои по службена основа ќе бидат вклучени во  меѓународниот патен сообраќај и тоа:
 Возачи коишто до сега немаат полагано испит за добивање на Сертификат за меѓународни возачи,
 како и возачи коишто веќе имаат добиено Сертификат на којшто му изминува рокот на важноста од 5 години и чија важност треба да се продолжи за наредниот период.

Содржина на стручното оспособување

Стручното оспособување  на кандидатите - возачи и управители се врши согласно со темите утврдени во “Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај“(„Службен весник на РМ“ бр. 39/07, 4/08, 20/09, 149/09, 38/12, 88/12 и 90/12), со кои се опфатени следните тематски области:

 Безбедност на сообраќајот на патиштата
 Меѓународен превоз на патници
 Меѓународен превоз на стоки


Предавачи:Експерти од соодветната област.

Сите учесници на обуката ќе добијат:
 работен материјал
 потврда за посетена обука.

Заинтересираните за учество на обуката можат да се пријават најдоцна до 20 март 2013 година на наведените контакти.

Во прилог: Пријавен лист;


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Митко Митевски
Тел: ++ 389 2 3244015
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mite@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk
© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права