Informata themelore

Shoqata e ndërtimtarisë, industrisë së materialeve ndërtimore dhe jometaleve


Shoqata e industrise ndertimore,te materialeve ndertimore dhe jometaleve

 

Ne Shoqaten per ndertimtari,industrine e materialeve ndertimore dhe jometaleve,anetarsojne ndermarrje te cilat merren me projektim dhe ndertim te te gjitha kategorive te objekteve nga ndertimi i ulet,i larte dhe hidrondertimi,pune instaluese dhe perfundimtare ne ndertimtari,pastaj hulumtim,eksploatim dhe perpunim te repromaterialeve minerale si qe jane:laporec,gips,gline per tulla,rrere,cakall,kuarc,gure zbukurues arqitektonik,felaspad,bentonit,kuarc dhe kuarcit,tuf  i opalizuar,gline te rezistueshme ndaj zjarit dhe te  tjera.

Per shkak te specifikes se punes dhe interesave te anetareve te Shoqates,jane formuar Grupacionet  vijusese:

 

Grupacioni per ndertimtari

Grupacioni per materiale ndertimore

Grupacioni per jometale

Grupacioni per ndertim te thate

Grupacioni i Agjencive per patundeshmeri

 

Ne seancen konstituive,te mbajtur me 22.3.2005, per kryetar te Shoqates eshte zgjedhur z.Tomislav Tasevski, ShA Pellagonia-Shkup, kurse per zevendes kryetar eshte zgjedhur z.Nezir Sulejmani, Korab Mermer-Gostivar.

 

Ne seance jane zgjedhur edhe anetaret e KD te Shoqates dhe perfaqsues te Kuvendit te Odes ekonomike te Maqedonise.

Kontakt adresa:

Oda ekonomike e Maqedonise

rr.Dimitrie Cupovski,13

1000 Shkup

 

Personi per kontakt:

Marija Petroska

Tel: (02) 3244017 Faks:(02) 3244088
Call  Qendra: (02) 15015

E-adresa: marija@mchamber.mk

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara