03.09.2015 (Семинар)
Практична обука на тема:„ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ“

10.09.2015 (Семинар)
Советување на тема: ,,Најнови законски измени од областа на сметководството, даноците и деловното право со посебен осврт на измените на Законот за ДДВ, Законот за трговските друштва и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување“.

10.09.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар:„Најновите измени во Законот за работни односи, Законот за прекрошоци, Законот за минимална плата и Законот за безбедност и здравје при работа“

16.09.2015 (Семинар)
Дводневен семинар: „ШТО СЕ МОЖЕ ДА ОЧЕКУВАТЕ ОД ИЗМЕНИТЕ И ПРЕМИНУВАЊЕТО ВО СТАНДАРДИТЕ ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015?”

17.09.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар:„Обврските на работодавачите поврзани со превенција и справување со професионални болести и повреди при работа“

22.09.2015 (Презентација)
Бесплатна презентација на „TХK"- јапонска компанија за производство и продажба на машини за повеќе индустрии

23.09.2015 (Саем)
„Национален есенски саем за Земјоделство и прехрамбена индустрија во Будимпешта -OMÉK 2015“

24.09.2015 (Тренинг обука)
Дводневна обука: Комплексна продажба - мапа до успехот (Complex Sales - ROADMAP to Success)

25.09.2015 (Бизнис средби)
Бизнис-средби „Жени-претприемачи" во Белград, на 25 09. 2015

01.10.2015 (Форум)
5. ДУНАВСКИ РЕГИОНАЛЕН БИЗНИС-ФОРУМ

13.10.2015 (Бизнис средби)
Бизнис-средби на Саемот „АНУГА“ во Келн, Германија

15.10.2015 (Бизнис средби)
„Match4Industry“ – бизнис-средби во Турција

20.10.2015 (Тренинг обука)
Академија за продажни вештини - втора генерација

21.10.2015 (Бизнис средби)
Бизнис-средби на Регионалниот саем за иновации во Арад, Романија

22.10.2015 (Конференција)
„Кон одржлив транспорт 2015“

30.10.2015 (Повик)
ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ

03.11.2015 (Саем)
„ЕКОМОНДО 2015“ - Саем за зелени технологии

10.11.2015 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби 2015“ - Братислава, Република Словачка

06.12.2015 (Саем)
“9-ти Интернационален Саем за Мелничко Преработувачка и Пекарска Индустирја“ (IBEX)

26.02.2016 (Конференција)
Меѓународна конференција и саем ,,Новите технологии во образованието“ 26-27 февруари 2016 година, Белград, Србија

Бизнис-настани

22.03.2013 - 22.03.2013


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

Обука за стручно оспособување на меѓународни возачи


Обука за стручно оспособување на меѓународни возачи

22 март 2013 година
12:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


Согласно Законот за превоз во патниот сообраќај, сите возачи што вршат превоз на патници и стока во меѓународниот патен сообраќај, задолжително мора да поседуваат Сертификат што го издава Министерството за транспорт и врски, чија важност изнесува 5 години и која треба да се продолжи по изминувањето на овој рок.
Сертификатот за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај се издава врз основа на уверение за положен испит, а по претходно спроведена стручна обука за таа цел. За продолжување на еднаш издадениот сертификат за меѓународни возачи  треба повторно да се полага испит, со приложување на Потврда за посетена стручна обука.
Стопанската комора на Македонија согласно Законот за превоз во патниот сообраќај е овластена да врши стручно оспообување на меѓународни возачи. За таа цел, Ве покануваме да се пријавите на обуката која ќе започне на  22 март 2013 година во Стопанска комора на Македонија во сала 1 на 5-ти кат.

Целна група

Стручното оспособување е наменето за сите возачи што вршат превоз на патници или стоки во меѓународниот патен сообраќај, без разлика на основната дејност на компанијата во која што се вработени (автобуски превозници, товарни превозници, увозно-извозни компании, логистички оператори, царински посредници, трговски компании, производни фирми, туристички агенции, заинтересирани приватни лица и др.)
Законска обврска за стручна обука имаат сите возачи вработени во правни лица што се вклучени во меѓународниот патен сообраќај, како и заинтересираните приватни лица-возачи кои по службена основа ќе бидат вклучени во  меѓународниот патен сообраќај и тоа:
 Возачи коишто до сега немаат полагано испит за добивање на Сертификат за меѓународни возачи,
 како и возачи коишто веќе имаат добиено Сертификат на којшто му изминува рокот на важноста од 5 години и чија важност треба да се продолжи за наредниот период.

Содржина на стручното оспособување

Стручното оспособување  на кандидатите - возачи и управители се врши согласно со темите утврдени во “Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај“(„Службен весник на РМ“ бр. 39/07, 4/08, 20/09, 149/09, 38/12, 88/12 и 90/12), со кои се опфатени следните тематски области:

 Безбедност на сообраќајот на патиштата
 Меѓународен превоз на патници
 Меѓународен превоз на стоки


Предавачи:Експерти од соодветната област.

Сите учесници на обуката ќе добијат:
 работен материјал
 потврда за посетена обука.

Заинтересираните за учество на обуката можат да се пријават најдоцна до 20 март 2013 година на наведените контакти.

Во прилог: Пријавен лист;


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Митко Митевски
Тел: ++ 389 2 3244015
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mite@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk
© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права