18.12.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар:,,ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И НАСОКИ ЗА НИВНА ПРАВИЛНА ПРИМЕНА”

18.12.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:,,Договор за вработување, права и обврски од работен однос, начин на обезбедување потреба од работници“

19.12.2014 (Анкета)
Анкета на Стопанската комора на Македонија: „Користење на дијагоналната кумулација на потеклото на стоките во ЦЕФТА-регионот и потенцијалите од новите регионални пан-евро-медитерански правила за потекло за македонските компании

19.12.2014 (Повик)
ПРОМОТИВЕН БИЗНИС-ДИРЕКТОРИУМ НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ ЗА СОРАБОТКА СО СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

19.12.2014 (Семинар)
„Поедноставени Царински постапки, документи кои се приложуваат кон царинската декларација и новини во царинското работење"

22.12.2014 (Семинар)
Еднодневен специјалистички семинар на тема:„Управување со колатералите во контекст на вкупното управувањесо кредитниот ризик“

23.12.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:„Постапка за присилно извршување согласно Законот за извршување”

24.12.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар:Измени и дополнувања на Законот за безбедност и здравје при работа во рудниците („Службен весник на РМ“, бр. 158/14 од 30.10.2014 година)

25.12.2014 (Семинар)
„Актуелности во врска со годишната сметка за 2014 година и новини за 2015 година, Законот за даночна постапка, последните измени во Данокот на Добивка и Данокот на додадена вредност"

27.01.2015 (Форум)
Форум GREEN VENTURES Лајпциг, Германија

Членки на Здружението

Членови на Здружение на сообраќајот


2 / 4

Брилијантен покровител

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции
© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права