26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

03.04.2018 (Семинар)
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ

04.04.2018 (Форум)
МАКЕДОНСКО-СЛОВЕНЕЧКИ БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-04.04.2018

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

12.04.2018 (Семинар)
ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

13.04.2018 (Семинар)
ДЕЈСТВИЈА И ТРАНСАКЦИИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА ДОЛЖНИКОТ НА ШТЕТА НА ДОВЕРИТЕЛОТ – КАКВА ЗАШТИТА МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ ВО СУДСКА ПОСТАПКА?

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

17.04.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

02.11.2017


Актуелно  

Групација за безбедност и здравје при работа - ЌЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА


Членките на Групацијата за безбедност и здравје при работа, на состанокот  одржан на 02.11.2017 година расправаа за  состојбите во областа на безбедноат и здравје при работа и за следните оперативните активности во наредниот период и формирање на работни групи за измени и дополненија на законската регулатива од областа на безбедноста и здравјето при работа. Се истакна дека неопходни се  иницијативи за измени и дополнувања на Законот за безбедност при работа и измена и дополненија на правиниците кои се предвидени со овој закон. Во дискусијата се посочи дека сегашната законска регулатива не соодветствува со моменталните актуелни состојби во дејноста, за што се сугерира системски измени на овој закон и подзаконски акти или донесување на нов Закон за заштита при работа согласно Директивите на Европската унија.

Во расправата се побара да новиот Закон за заштита при работа да се донесе во првата половина од 2018 година за кое е потребна широка јавна расправаод стручната јавност.

 

Како приоритети за работа до крајот на 2017 и во 2018 година се нагласија промена на законската регулатива за безбедност и здравје при работа и нејзино повторно приближување кон законодавството на ЕУ, особено во начинот на полагање на стручен испит за стручно лице за безбедност при работа, начинот и условите за овластување на правните субјекти, начинот на контрола над нивната работа како и ослободување на пазарот (сега постои ценовник на услугите дефиниран од Министерството за труд и социјална политика).

Исто така, беше нагласено дека забележани се и некои неправилности при објавувањето на тендери за имплементирање на стандардите во определени компании и установи кои цени се под минимумот од утврдените со важечкиот Правилник.

За таа цел се побара да се изврши анализа од Бирото за јавни набавки за тои колку тендери се објавени и колку договори се склучени.

Во расправата повторно се актуелизираа одредбите на Правилникот за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа при што се истакна дека со истиот се утврдуваат минималните и максималните цени за извршување на стручните работи за безбедност при работа, кои не кореспондираат со трошоците кои ги имаат фирмите за извршување на својата дејнот. Се предложи да се направи нов правилник во кој ќе се утврди минималната цена но не и максималната цена.

Војкан Николовски
 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права