Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Постојани „граничници“, минимална плата, КИФ, „Македонија 2025“...
ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ МОЖНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И АВСТРИЈА Серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Австрија, Бугарија, Грција, Србија, Италија, Германија, Турција, Романија, Унгарија
Нови прописи ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ
Семинар, 18.11.2019
УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИС
Семинар, 19.11.2019
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА
Семинар, 21.11.2019
CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE – КАКО ДА СЕ ПРУЖИ ИЗВОНРЕДНА УСЛУГА
Семинар, 21.11.2019
УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ И УЧЕСТВО НА ТЕНДЕРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА – ПРВИЧНИ ИСКУСТВА, ПРЕДИЗВИЦИ И НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ
Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.11.2019
ОСОБИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВА СЕКОЈА ЖЕНА ЛИДЕР
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 27.11.2019
ВЕШТИНИ НА ГОВОРНИШТВО И ЈАВЕН НАСТАП
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“
Семинар, 12.12.2019
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА
Успешни приказни Интервју со Борис Тримчев: Да се искористат добрите практики од швајцарскиот модел и да се прилагодат на македонските услови

Семинар, 18.11.2019
УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИС
Семинар, 19.11.2019
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА
Семинар, 21.11.2019
CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE – КАКО ДА СЕ ПРУЖИ ИЗВОНРЕДНА УСЛУГА
Семинар, 21.11.2019
УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ И УЧЕСТВО НА ТЕНДЕРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА – ПРВИЧНИ ИСКУСТВА, ПРЕДИЗВИЦИ И НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ
Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.11.2019
ОСОБИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВА СЕКОЈА ЖЕНА ЛИДЕР
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 27.11.2019
ВЕШТИНИ НА ГОВОРНИШТВО И ЈАВЕН НАСТАП
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“
Семинар, 12.12.2019
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА

НЕОПХОДНА Е ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА НА ...
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ АЗЕСКИ, ПАНЕЛИСТ НА ...
БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ ПОМ ...
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА БИЗНИС ...
МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА И НЕДОСТИГОТ ...
БИЗНИС СРЕДБА НА МАКЕДОНСКИ И ЧЕШ ...
ЗАКОНСКИ ПРЕЧКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ...
ГРАДЕЖНИТЕ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ НА П ...
Собранието ги усвои измените на З ...
АМБАСАДОРКАТА ГАЛОВЕЈ ВО ПОСЕТА Н ...
НБ ја задржа проекцијата за расто ...
НА ПАТОТ КОН УСПЕХОТ - ИДЕНТИФИКУ ...
ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И ПОВОЛНО ...
ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГР ...
Годишна конференција на ЕЕН – Мре ...
РЕЦЕСИЈАТА ВО АВТОМОБИЛСКАТА ИНДУ ...
Благодарница за Стопанската комор ...
ЕМОЦИИ ВО ПРОДАЖБАТА ...
ПРИФАТЕН АПЕЛОТ НА СТОПАНСКАТА КО ...
И БИЗНИСОТ ВО КИЧЕВО ИМА ПРОБЛЕМ ...
„Баумер“ ја отвори новата фабрика ...
МИГРАЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЈ ...
МАКЕДОНСКИ НАЦРТ-СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ ...
СО КВАЛИТЕТНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА – ...
ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЕВРОПСКАТА СТА ...
ПРОМОВИРАНА КАМПАЊА ЗА СТРУЧНОТО ...
КАДАРОТ ПРОБЛЕМ И ЗА ФИРМИТЕ ОД Р ...
ДРАКОНСКИ КАЗНИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИ ...
ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДЕ ...
СТОПАНСКА КОМОРА НА ИДНИНАТА ...
ЗЕМЈИ СО НАЈГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ Р ...
НЕДОСТИГОТ ОД СТРУЧЕН КАДАР ПРОБЛ ...
ПОРАКА ОД ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР – КОМ ...
ПРОМОВИРАН КОНЦЕПТОТ НА ПАМЕТНИ Г ...
СЕ ПОЛНИ „ТУРСКИ ТЕК“ ...
ЗАСИЛЕНА ПОДДРШКА ЗА МЕТАЛУРГИЈАТ ...
ЗАКОНСКОТО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ...
АЗЕСКИ: НИЕ СМЕ ДЕЛ ОД ЕВРОПСКОТО ...
САД воведоа царини за европски пр ...
„МОСТОВИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА“ ЗА ОДРЖУ ...

Услуги на Комората