26.06.2018 (Презентација)
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ ЗА ИСКОРИСТУВАЕЊЕ НА МЕРКИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

28.06.2018 (Семинар)
Предвиденост на надомест на штета во Законот за работни односи, видови надомест на штета, обврска на работодавачите за обезбедување безбедни услови за работа, покренување на прекршочна постапка против работодавач и постапка по жалба

03.07.2018 (Семинар)
ВОВЕД ВО ISO 37001:2017 СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

05.07.2018 (Советување)
КРШЕЊЕТО НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА ИЛИ РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ОТКАЗ

07.07.2018 (Форум)
7ми Самит и бизнис форум на шефовите на влада на земјите од Централна и Источна Европа и Кина

12.07.2018 (Работилница)
ПОРАМНУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИСПЛАЌАЊЕ НА ПЛАТА, ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТ НА ПЛАТА ПО ОСНОВ НА ВРЕМЕНА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА – БОЛЕДУВАЊЕ, ПАУЗИ И ОДМОРИ

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Податоци за компанија

Име на компанија : МСС-95
Адреса : с.Прегово
Град : Пласница
Општина : Пласница
Земја : Македонија
Телефон : ++389 45 287 651
Факс : ++389 45 287 651
Директор : Сулејман Нурчески
Сопственост : Приватна
Капитал : Домашен
Големина : Мала
Дејност : Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода
Дејност шифра: : 11.07
Е-маил : mss@t.mk
Веб адреса : www.aquatika.com.mk
Дејност : -

Здружение : Здружение на земјоделството и прехранбената индустрија
Регионална : Регионална комора со седиште во Кичево
Групација : Групација на производители на алкохолни, безалкохолни пијалоци и води
Асоцијација : Македонска асоцијација на пакувачи на производи и заштитата на животната средина - МАПЕК

Член на управен одбор на здружение
Член на управен одбор на регионална комора
Член на управен одбор на асоцијација
ISO Стандард :
Вработени : 1
Берза :
Банка : Комерцијална банка
ЕДБ : 4018995100496
ЕМБС : 5064996

Менаџерски тим :
  • Сулејман Нурчески - сопственик

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права