26.06.2018 (Презентација)
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ ЗА ИСКОРИСТУВАЕЊЕ НА МЕРКИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

28.06.2018 (Семинар)
Предвиденост на надомест на штета во Законот за работни односи, видови надомест на штета, обврска на работодавачите за обезбедување безбедни услови за работа, покренување на прекршочна постапка против работодавач и постапка по жалба

03.07.2018 (Семинар)
ВОВЕД ВО ISO 37001:2017 СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

05.07.2018 (Советување)
КРШЕЊЕТО НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА ИЛИ РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ОТКАЗ

07.07.2018 (Форум)
7ми Самит и бизнис форум на шефовите на влада на земјите од Централна и Источна Европа и Кина

12.07.2018 (Работилница)
ПОРАМНУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИСПЛАЌАЊЕ НА ПЛАТА, ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТ НА ПЛАТА ПО ОСНОВ НА ВРЕМЕНА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА – БОЛЕДУВАЊЕ, ПАУЗИ И ОДМОРИ

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Податоци за компанија

Име на компанија : ТАЈМИШТЕ
Адреса : Индустриска бб
Град : Кичево
Општина : Кичево
Земја : Македонија
Телефон : +389(0)45 223 806; 223 805
Факс : +389(0)45 223 808
Директор : Орданчо Петров
Сопственост : Приватна
Капитал : Домашен
Големина : Мала
Дејност : Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на водни сообраќајни средства
Дејност шифра: : 77.34
Е-маил : adtajmiste@t-home.mk; adtajmiste@yahoo.com
Веб адреса : www.tajmiste.com.mk
Дејност : Изнајмување на опрема за ридарство, челични конструкции, трговија

Здружение : Здружение на метална и електроиндустрија
Регионална : Регионална комора со седиште во Кичево
Групација :
Асоцијација :

Член на управен одбор на здружение
Член на управен одбор на регионална комора
Член на управен одбор на асоцијација
ISO Стандард :
Вработени : 90
Берза :
Банка : Комерцијална банка АД Скопје
ЕДБ : 4012992100942
ЕМБС : 4401492

Менаџерски тим :
  • Орданчо Петров -

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права