19.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:Суспензија на вработениот до конечна одлука на работодавачот, прекувремена работа, право на дополнителна работа

20.02.2018 (Тренинг обука)
Еднодневна обука на тема:УСОГЛАСУВАЊЕ СО НОВАТА ЕВРОПСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ (GDPR)

22.02.2018 (Работилница)
Работилница за олеснување на трговијата - 22.02.2018 Скопје

23.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:Одговорност за надомест на штета од професионална дејност и осигурување од професионална одговорност

26.02.2018 (Семинар)
ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА И ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА

27.02.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ВНАТРЕШНИ КОНФЛИКТИ ВО КОМПАНИЈАТА (ВЕРТИКАЛНО И ХОРИЗОНТАЛНО) И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

27.02.2018 (Бизнис средби)
Меѓународните деловни средби за градежништво и градежни материјали „R + T 2018“

28.02.2018 (Семинар)
КЛУЧНИ МЕНАЏМЕНТ ВЕШТИНИ И АЛАТКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИОТ И ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

28.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: КОНТРОЛИНГ ВО НАБАВКИТЕ

06.03.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШНО ПРЕГОВАРАЊЕ- WIN-WIN -профит, договор и лојални клиенти-

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

12.03.2018 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА

13.03.2018 (Семинар)
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ВО CLOUD ОПКРУЖУВАЊЕ

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

Бизнис-настани

28.09.2017 - 28.09.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА


Еднодневна обука на тема: 

СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА 

28.9.2017 година (четврток)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


          Стопанската комора на Македонија Ве поканува на еднодневна обука на тема: Средства за обезбедување на побарувањата (претходни и привремени мерки)  и ликвидација на трговски друштва.

ПРОГРАМА:
 • Средства за обезбедување на побарувањата согласно Законот за обезбедување на побарувањата;
 • Обезбедување со претходна мерка (надлежен суд за определување на претходна мерка, услови за определување на претходна мерка, видови на претходни мерки);
 • Привремени мерки (месна надлежност, кога може да се дозволи привремена мерка, видови на привремени мерки за обезбедување на парични побарувања, привремени мерки за обезбедување на непарично побарување);
 • Ликвидација на трговско друштво.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?
Обуката е наменета за правници, менаџери, раководители и останати одговорни лица во правните сектори на правните лица и финансиските сектори, како и лица од останатите сектори во делот на запознавањето со основите законски одредби кои првенствено се однесуваат за ефикасна заштита во наплата на побарувањата, а се однесуваат на спречување од настанување на штета по однос на нивното побарување во деловните односи со други субјекти, со примена на претходните и привремените мерки, и заштита на нивните права во ситуација кога над трговското друштво се отвори постапка за ликвидација.

ПРИДОБИВКИ ОД ОБУКАТА
Обезбедувањето на побарувањата во правниот промет и бизнис работењето на правните субјекти е едно од најгорливите прашања, особено во ситуација кога судската постапка или управната постапка не е започната, а од друга страна постои основан сомнеж дека без овие мерки ќе се осуети побарувањето на доверителот. Поврзаноста тука често се бара и со ликвидацијата на трговските друштва и заштитата на правата во оваа постапка.

    Придобивки од оваа обука се следните:

    • зголемена ефикасност во решавањето на предметите поврзани со    обезбедувањата на побарувањата;
    • економичност во функционирањето на правните лица;
    • зголемен квалитет на знаење за законските можности во остарувањето на правата поврзани со ликвидацијата на трговските друштва; 
• исцрпно запознавање со законската процедура и надлежностите на судовите во врска со наплата на побарувањата.

ПРЕДАВАЧ:
-М-р Билјана Ристеска Тутуновска,  адвокат со големо искуство од правните работи и предмети поврзани со сите области од правото, а особена експертиза има во делот на деловното и стопанското право, работните односи, имотно-правните и трговските спорови пред сите надлежни органи во Р. Македонија. Истата има магистрирано на тема од областа на договорното право и има посетувано обуки од различен карактер во делот на правните прашања поврзани со нејзината работа. Искуството во решавањето на правните проблеми на клиентите, како физички така и правни лица, пред сите органи со јавни овластувања, државни органи и судовите на целата територија на Р. Македонија ја прават квалитетен и добар познавач на правото и изнаоѓање на правни решенија кои се клучни за успешното деловно работење на компаниите. Еден период истата беше и колумнист во списанието HR за човечки ресурси каде главните теми на текстовите беа токму работните односи и едукација на сите сектори во правните субјекти за законските норми во овој дел. 

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 26.9.2017 година


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права