23.04.2018 (Семинар)
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

24.04.2018 (Семинар)
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ (TIME MANAGEMENT)

26.04.2018 (Инфо сесија)
Инфо сесија на тема: Развојни насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделието за подобрување на локалната економија

26.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита

27.04.2018 (Семинар)
ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ СО ФОКУС НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

30.04.2018 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

30.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БАРАЊА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2011 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ENMS)

08.05.2018 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „FUTURE OF BUILDING“ 8-9 мај 2018 година, Виена, Австрија

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

29.11.2017


Актуелно  

Регионална комора со седиште во Велес - ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА ЈАВНИ НАБАВКИ


На 29.11.2017(среда) во Хотел Романтик во Велес се одржа Петтата пленарна седница на Регионалната комора со седиште во Велес. Седницата ја водеше претседателот  на Регионалната комора, Георги Чадиев., а покрај членовите на Управниот одбор присуствуваа и оперативниот директор на Стопанската комора на Македонија, Елена Милевска Штрбевска и Љупка И.Самарџиска, Виш советник во дирекцијата на Здруженијата според дејности и Регионални комори.

 

На седницата беше предложена и усвоена номинацијата за избор на член во Надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија, при што членовите на Управниот одбор го номинираа  Димче Панов, сопственик на „Инса водаинжињеринг“ Велес како преставник од Регионалната комора со седиште во Велес. По однос на проблемите во примената на законските решенија во процесот на јавни набавки со предлози за нивно надминување во новиот Закон за јавни набавки, Љупка Самарџиска, виш советник во Стопанската комора на Македонија, информираше за досегашните согледувања на Комората за потребата од измени на законските решенија кои го регулираат системот на јавните набавки. Врз основа на дефинираните, но и дополнителните предлози кои беа дадени на оваа седница, како и на седниците на другите облици на организирање и работење на Комората, од страна на членките, Стопанската комора на Македонија ќе ги систематизира сите проблеми, иницијативи и предлози за подобрување на системот на јавни набавки во Република Македонија и ќе ги достави до Бирото за јавни набавки, со цел нивно инкорпорирање во новиот Закон за јавни набавки.

На крајот на седницата, претседателот на Регионалната комора со седиште во Велес, Георги Чадиев, даде предлогот а се направи подготовка и печатење на брошура, со цел промоција на фирмите и можностите на стопанството од велешкиот регион. Овој предлог беше усвоен од членовите на Управниот одбор.

Ирена Жарова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права