06.03.2015 (Форум)
ФОРУМ СО РАБОТОДАВАЧИ

10.03.2015 (Семинар)
„КАКО ЕФИКАСНО ДА ЈА ДЕФИНИРАМЕ И ОСТВАРИМЕ ЦЕЛТА ОД РАБОТЕЊЕТО ПРЕКУ СТАНДАРДОТ ISO 9001:2008”

10.03.2015 (Семинар)
УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИКАТА НА ПОСТАПУВАЊЕ СО АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ

11.03.2015 (Саем)
Управување со отпад и рециклирање, Енергетска ефикасност и обновиви извори; паметни градови ; Управување со итни состојби, спасување и безбедност

11.03.2015 (Бизнис средби)
Бизнис делегација на Стопанската комора на Македонија во посета на Стопанската комора на Бугарија

11.03.2015 (Семинар)
„УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИКАТА НА ПОСТАПУВАЊЕ СО АРХИВСКИОТ И ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ"

12.03.2015 (Бизнис средби)
Деловни средби во Софија, Бугарија

12.03.2015 (Форум)
Бизнис-делегација предводена од претседателот на Република Македонија на Кран Монтана Форумот, во Мароко

12.03.2015 (Семинар)
„УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИКАТА НА ПОСТАПУВАЊЕ СО АРХИВСКИОТ И ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ"

12.03.2015 (Семинар)
„Последни измени на Законот за работни односи, Законот за трансформација во редовен работен однос и инспекциски надзор над примена на правните норми од Законот за работни односи, Општиот колективен договор и договорот за вработување, Управните мерки

13.03.2015 (Семинар)
Закон за техничката инспекција, Правилник за користење на лифтови и транспортери , Правилник за формата и содржината на обрасците за евиденција на независните правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на технички преглед и периодични испитува

16.03.2015 (Бизнис средби)
Бизнис делегација на Стопанската комора на Македонија во посета на Стопанската комора на Србија

17.03.2015 (Семинар)
УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИКАТА НА ПОСТАПУВАЊЕ СО АРХИВСКИОТ И ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ - ОСНОВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ И УРЕДБАТА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

19.03.2015 (Семинар)
„УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ТЕХНИКАТА НА ПОСТАПУВАЊЕ СО АРХИВСКИОТ И ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ"

23.03.2015 (Бизнис средби)
Трговска конвенција - “Македонски и турски бизниси заедно на африканскиот пазар - предизвик или можност”

02.04.2015 (Форум)
Бизнис форум- Тирана, Р. Албанија

Членки на Здружението

Членови на Здружение на сообраќајот


2 / 4

Брилијантен покровител

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции
© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права