22.05.2017 (Форум)
8. САРАЕВО БИЗНИС ФОРУМ- 22-23.05.2017 САРАЕВО, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

23.05.2017 (Семинар)
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ НАСПРОТИ ДЕТЕКТИРАНИТЕ ПОВРЕДИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР

25.05.2017 (Тренинг обука)
Советување на тема: Антистрес тренинг за ефикасно управување со стрес на работното место (стрес менаџмент стратегии и техники)

29.05.2017 (Семинар)
ВИДОВИ ДОКАЗИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

30.05.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ

30.05.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: Водење на е-деловодник и негово усогласување со рачно водење на деловодник имплементирајќи ги најновите измени на Законот за архивски материјал

31.05.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар: RBT-RISK BASED THINKING - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗИ/РАЗМИСЛУВАЊА ЗА МОЖНИ РИЗИЦИ

31.05.2017 (Семинар)
MUSIC & MANAGEMENT - Live Piano performance -

01.06.2017 (Семинар)
АНАЛИЗА НА СТРЕСОГЕНИТЕ ФАКТОРИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И СИНДРОМОТ НА СОГОРУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

06.06.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар: ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА СО ПРИМЕНА НА EXCEL

06.06.2017 (Саем)
7. МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ЕНЕРГЕТИКА „ЕНЕРГА 2017“ - 6 - 8.06.2017 Сараево, БиХ

07.06.2017 (Тренинг обука)
Тренинг-програма со WIFI:МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ-МЕНАЏМЕНТ ЗА ПРОМОЦИЈА И НАСТАП НА АВСТРИСКИОТ ПАЗАР

19.09.2017 (Конгрес)
10. Светски Коморски Конгрес - 19-21.09.2017 Сиднеј, Австралија

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

Календар на активности на Центарот за Едукација

Центар за едукација - идни активности

Идни семинари и обуки во организација на Центарот за едукација при Стопанската комора на Македонија 

17.11.2015 (Тренинг обука)
Еднодневна работилница на тема:„ОДНОС КОМПАНИЈА-МЕДИУМИ“ Како производот да стане вест?

18.11.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:„Ефективни судски постапки за наплата на долговите директно и лично од управителите на инсолвентните трговски друштва", Скопје, Р.Македонија

19.11.2015 (Семинар)
Практична обука на тема:„ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ“

23.11.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар:Најновите измени на Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15 и 172/15) , Скопје, Р. Македонија

24.11.2015 (Семинар)
„ВЕШТИНИ НА ПРОДАВАЊЕ – ПРЕГОВАРАЊЕ – ПАРТНЕРСТВО“

22.04.2016 (Семинар)
БЕСПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:„Постапување на институциите од јавниот сектор согласно новиот Закон за заштита на укажувачи“

22.04.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

25.04.2016 (Семинар)
Еднодневна обука на тема: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ НОРМИ, КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАШТЕДИ ВО ПРОИЗВОДСТВЕНИОТ ПРОЦЕС ПРЕКУ УПРАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ”

25.04.2016 (Семинар)
Советување на тема:„УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ЗА ПРОЦЕНКА И ЕЛИМИНИРАЊЕ НА РИЗИКОТ ВО КОМПАНИЈАТА ПРЕКУ ОСНОВНИОТ СТАНДАРД ЗА МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК ISO/IEC 31010:2009“

27.04.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: „Договори за превоз и шпедиција, правна природа,права и обврски низ призмата на судските постапки и видовите докази“

27.04.2016 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема:ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ И ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА

 12.05.2016 (Семинар)
Еднодневна обука: Управување со магацинско работење, поставување норми за работа во магацин и контрола на работењето

08.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Правни институти од работните односи кои честопати погрешно се применуваат и се прекршуваат од страна на работодавачите и дисциплинска постапка во смисла на нејзино уредување, водење и изрекување дисциплински мерки“

11.07.2016 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема: „Правилник за благајничко работење и даночна регулатива“

12.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„Новиот Закон за извршување кој треба да започне со примена на 20 август 2016 година“

14.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Функцијата човечки ресурси како стратешки партнер на организацијата“

17.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОБЛИГАЦИОНИ ДОГОВОРИ НАЈЧЕСТО ПРАКТИКУВАНИ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ23.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

24.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар:СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

25.01.2017 (Семинар)
SPIN - ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕГОВАРАЧКИ СПОСОБНОСТИ


27.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Годишна сметка и финансиски извештаи“

30.01.2017 (Семинар)
Еднодневна обука на тема: „Градење доверба и управување со стрес“

01.02.2017 (Семинар)
Eднодневен семинар: ,,УСПЕШНО ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОНУДИ, КОРИСТЕЊЕ НА ЕСЈН-СИТЕ АЛАТКИ И МОДУЛИ (ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ, ДИГИТАЛНО ПОТПИШУАВАЊЕ, Е-АУКЦИИ/КОНЕЧНА ЦЕНА), ТЕНДЕРСКО ДОСИЕ, МОДУЛ ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ“Контакт:

Елизабета Андриевска - Ефтимова
тел: 02 3244 074
е-адреса: beti@mchamber.mk

Анита Митревска
тел: 02 3244 057
е-адреса: anita.mitrevska@mchamber.mk

 Ивона Каранфиловска

тел: 02 3244 084
е-адреса: ivona@mchamber.mk

 

 


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права