НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
23.01.2020
ЗАКОН ЗА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 14 ОД 20 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА
[1] (*) Овој закон се усогласува со Регулативата (ЕУ) бр. 347/2013, на Европскиот параламент CELEX број 320013R0347 и Советот од 17 април 2013 година која се однесува за трансевропската енергетска инфраструктура и за уки ...

23.01.2020
НОВИ ПРАВИЛНИЦИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 14 ОД 20 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА
Врз основа на членот 30 став (7) и став (10) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2010, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Ма ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје