Arkivi (2005 - 2010)

SEANCA DHE VENDIME

SEANCE KONSTITUIVE E KUVENDIT TE ODES EKONOMIKE TE MAQEDONISE

I mbajtur Kuvendi i Odes ekonomike te Maqedonise

Kuvendi i Odes ekonomike te Maqedonise, me 10 mars, 2005, eshte mbajti seance konstituive, ne te cilen, pervec perfaqesuesve (anetareve) te Kuvendit, te zgjedhur nga Odat regjionale dhe nga shoqatat sipas veprimtarive, ne kuader te Odes, morren pjese edhe kryetari i Qeverise se Republikes se Maqedonise, z.Vllado Buckovski, zevendes-kreytari i Qeverise se Republikes se Maqedonise, z.Minco Jordanov, minister per pune dhe politike sociale, z.Stevco Jakimovski, kryetaret e shoqatave dhe te odave regjionale dhe te ftuar te tjere.

Ne Kuvend jane sjellur Vendimet vijuese:

- Vendim per sjelljen e Statuti te Odes ekonomike te Maqedonise
- Vendim per percaktim te bazes per njehsim dhe shkalles se kontributit (anetaresise) per Oden ekonomike te Maqedonise
- Vendim per miratim te Raportit per zgjedhjet e realizuara per perfaqsues (anetare) ne shoqatat sipas veprimtarive,ne odat regjionale dhe ne Kuvendin e Odes ekonomike te Maqedonise per periudhen mandatore prej 2005-2009.
-Vendim per zgjedhje te Kryetarit te Odes ekonomike te Maqedonise
- Vendim per zgjedhje te Kryesuesit te Kuvendit te Odes ekonomike te Maqedonise
- Vendim per zgjedhje te kryetarit dhe anetareve te Keshillit mbykqyres ne Oden ekonomike te Maqedonise
- Vendim per sjelljen e Programit per pune ne Oden ekonomike te Maqedonise ne vitin 2005
- Vendim per miratim te planit finansiar te Odes ekonomike te Maqedonise
- Vendim per verifikim te mandatit te perfaqesuesve te sapozgjedhur (anetareve) ne Kuvendin e Odes ekonomike te Maqedonise.

Per kryetar te Odes ekonomike te Maqedonise per periudhen e ardhshme mandatare prej pese vjeteve,Kuvendi i Odes ekonomike te Maqedonise njezerit zgjodhi Branko Azeskin,themelues dhe pronar i "Hit Plus" SHA-Shkup.

Kryeatari i zgjedhur u falenderua per besimin,me nje fjalim rasti para te pranishmeve.

Seanca te mbajtura ne Kuvendin e Odes ekonomike te Maqedonise

Seanca e II-te e Kuvendit
15.12.2006
- Drejtimet programore te Odes ekonomike te Maqedonise per ndarje ne vitin 2007

Seanca e III-te e Kuvendit
21.06.2007
- Propozim-masat e Odes ekonomike te Maqedonise per zvoglim te deficitit tregtar;
- Raport per aktivitetet e Odes ekonomike te Maqedonise,ne vitin 2006;

Seanca e IV-ert e Kuvendit
16.10.2007
- Ceshtje aktuale per aplikim te Ligjit per mardhenie pune

Seanca e V-te e Kuvendit
06.12.2007
- Aktivitetet programore te Odes ekonomike te Maqedonise per vitin 2008;
- Propozim-masat e Odes ekonomie te Maqedonise per permiresim te biznes-klimes ne Republiken e Maqedonise ne vitin 2008.

Seanca e VI-te e Kuvendit
04.04.2008
- Raport i aktiviteteve te Odes ekonomike te Maqedonise ne vitin 2007;
- Vendim per zgjedhje te nenkryetareve te Odes ekonomike te Maqedonise;
- Biografi e nenkryetareve te zgjedhurKontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Ljupka Samardziska
tel: ++ 389 2 3244018
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: ljupka@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara