23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Одлуки и иницијативи

Македонската асоцијација на рударството - МАР


28.8.2017 година, Рудникот е живот – порака од одбележувањето на Денот на рударите во рудникот „БУЧИМ“ – Радовиш
Во присуство на голем број деловни партнери, претставници од институциите и науката, локалната самоуправа на Радовиш, но и проф.д-р Кочо Анѓушев, заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања, во рудникот „Бучим“, - Радовиш, беше одбележан „Денот на рударите“- 28 август. http://www.mchamber.mk/(S(bm4gyj55xnr0hoex00urgvrh))/default.aspx?lId=1&mId=55&smId=0&cId=0&pId=1&evId=34911 

15.6.2017 година - Концесионерите очекуваат реакција од Владата на Република Македонија на актуелните состојби во рударството  

21.4.2017 година - Седница на МАР - Актуелни состојби во рударството – тема на расправата на Македонската асоцијација на рударството

18.02.2017 година - 95 години Стопанска комора на Македонија Специјално признание за доајен меѓу македонските менаџери и коморски активисти за господин Николајчо Николов, заменик генерален директор на рудникот „Бучим“ – Радовиш и претседател на МАР 

9.01.2017 година - прес на МАР - Неопходно е донесување Стратегија за развој на рударството до 2025- 2030 година

22.12.2016 година - Седница на МАР - За рударството во Македонија

19.9.2016 година – Одржана прес конференција на тема: Состојби во рударскиот сектор и преработката на минералните суровини

28 август 2016 година- Одбележан Денот на рударите во рудникот „Злетово“ во Пробиштип

10.5.2016 година - Македонската асоцијација за рударство - МАР на седницата оджана на 10.5.2016 година, расправаше за состојбите во рударскиот сектор и остварени резултати и ги донесе следните Заклучоци.

25.11.2015 - Македонската асоцијација на рударството - МАР ќе се обрати до Владата на РМ за преземање мерки за ублажување на тешката состојба кај рудниците за метали во земјава - БРЗО РЕСТАРТИРАЊЕ НА „ТОРАНИЦА“ И „ЗЛЕТОВО“

12.5.2014  - Прес конференција на МАР

3.3.2014 - Македонска асоцијација на рударството – МАР - Најавени реформи во рударството и нови закони за рударство и геологија
Во Стопанската комора на Македонија на 3.3.2014 година, членки на Македонската асоцијација на рударството – МАР одржаа средба со г-дин Валон Сараќини, министер за економија заедно со неговите соработници, на која се дискутираше по повеќе точки кои се однесуваат за секторот на минералните суровини.
Господинот Николајчо Николов, претседател на МАР, во името на членките на МАР и во свое име, ја поздрави иницијативата на Министерот за одржување на средбата, на која ќе се расправа за прашања и проблеми со кои се соочуваат фирмите во тековното работење.

 

Во Министерството заекономија одржана јавна расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот заминерални суровини - ПОСТИГНАТА ВЗАЕМНА СОГЛАСНОСТ СО БАРАЊАТА НА МАКЕДОНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА НАРУДАРСТВОТО – МАР
Во Министерството за економија, на 29.5.2013 година,се одржа расправа по забелешките на текстот ....

8.4.2013 година - Македонската асоцијација за рударство – МАР за актуелните состојби во експлoатацијата и производството на минерални суровини - ДОЗАОКРУЖУВАЊЕТО НА ЗАКОНСКИТЕ РЕГУЛАТИВИ ВЕЌЕ ГО ПОТТИКНА РАСТОТ >>>

Македонската асоцијација на рударствтото – МАР на седницата одржана на 03.04.2013 година расправаше за остварените производни резултати во 2012 година и почетокот на 2013 година кај експлоатацијата и преработката на метали и неметали, како и за влијанието на актуелната законската регулатива за минералните суровини >>>

Македонската асоцијација на рударството – МАР при Стопанската комора на Македонија во соработка со Претставништвото на германското стопанство во Македонија и Kомората за индустрија и трговија од Кемниц, на 22.10.2012 година, во Скопје, организираше конференција на тема: „Како до поуспешен развој на рударскиот и агробизнисот во Република Македонија?“.
Оваа конференција на едно место собра голем број значајни германски и македонски експерти и компании од оваа бранша. На Конференцијата присуствуваше и Бил Павлески, министер за странски инвестиции без ресор. >>>

Презентација: „Како до поуспешен развој на рударскиот и агробизнисот во Македонија“, Николајчо Николов, Претседател на Македонската асоцијација на рударство - МАР >>>

Предлог - Амандмани по текстот на Законот за минерални суровини, усвоени на седнацата на Македонската асоцијација на рударството – МАР оджана на 25.7.2012 година, дополнет со заклучоци од јавната расправа на Комисијата за економски прашања во Собрание на РМ, одржана на 5.9.2012 година >>>

Мислење по Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, изнесено на седницата на Комисијата за економски прашања во Собрание на РМ (29.9.2010 година), од страна на г-дин Николајчо Николов, претседател на МАР, при првото читање на Законот.

На 9 јуни 2010 година, Македонската асоцијација за рударство – МАР организира јавна расправа за Стратегијата за геолошки истражувања, одржливо искористување и експлоатација на минералните суровини од 2010 – 2030

Македонската асоцијација на рударството – МАР, на седницата одржана на 19.3.2010 година, расправаше за Остварените производствени резултати во секторот минерални суровини во изминатите години, краток осврт за влијанието на законската регулатива во секторот на минералните суровини, со посебен акцент на концесискиот надоместок, постапката за доделување на концесии за детални геолошки истаржувања и имаше избор на членови на Управниот одбор, претседател и заменик претседател на Македонската асоцијација на рударството – МАР.

Во обемната дискусија се донесоа следниве Заклучоци:

 
 1. Во најкраток можен рок да се одржи состанок со компаниите кои имаат концесии на варовници (каменоломи) и претставници на министерствата за економија, земјоделие, водостапанство, заради потребата уште еднаш да се расправа околу дивото ископување на минералните суровини (песок и чакал) од речните корита и деградирање на просторот;
 2. Да се организира тематска расправа по Стратегијата за геолошки истаржувања, одржливо искористување и експлоатација на минералните суровини за периодот 2010 -2030 година, што ја добивме од страна на Министерството за економија;
 3. За членови на УО на Македонската асоцијација на рударството – МАР во наредниот пет годишен мандат, беа избрани:
  • Николајчо Николов, Бучим – Радовиш – претседател;
  • Шефки Алити, Макаљб компани – Скопје, заменик претседател;
  • Максим Прохоров – Рудник Саса - Македонска Каменица;
  • Горан Попоски – Мермерен комбинат АД – Прилеп;
  • Димитар Христов – Ларин Мрамор Компани – Прилеп;
  • Миле Стефанов, Рудници Бањани АД – Скопје;
  • Злата Басарова, Стрмош АД – Пробиштип;
  • Лена Николова- Димче Мирчев АД - Велес;
  • Шеху Исак – Кануф Радика – Дебар;
  • Фени индустри – Кавадарци.

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Марија Петроска
Тел: (02) 3244017 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса: marija@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права