Бизнис-настани

23.02.2018 - 23.02.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 1, 5-ти кат,  Македонија

Еднодневен семинар:Одговорност за надомест на штета од професионална дејност и осигурување од професионална одговорност


Еднодневен семинар на тема:

Одговорност за надомест на штета од професионална дејност и осигурување од професионална одговорност

23 февруари 2018 година
9:30-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на V кат


Стопанската комора на Македонија, на 23 февруари 2018 година, организира еднодневен семинар чија цел ќе биде детална разработка на одредбите од Законот за извршување, Законот за нотаријат, Законот за адвокатура и Законот за облигационите односи кои предвидуваат одговорност за надомест на штета од професионална дејност. На семинарот ќе се пристапи кон теоретски дел со анализа на конкретни законски одредби кои се однесуваат на темата, како и дилемите и спорните правни прашања кои се јавуваат во судската практика, преку анализа на примери од правосилни судски одлуки. На семинарот ќе биде опфатена и анализа на  законските прописи и одредби кои се однесуваат на осигурувањето од професионална одговорност.
 

Програма

1. Основи на одговорност од професионална дејност на нотари, извршители, 
    адвокати, според општите одредби од Законот за облигациони односи;
2. Одговорност за надомест на штета според одредбите на посебните закони: 
    Закон  за адвокатура, Закон за  извршување и Закон за нотаријат;
3. Утврдување на одговорност на нотари, извршители, адвокати од граѓанско-
    правен аспект во парнична постапка;
4. Одговорност во  случај на престанок на вршење дејност на нотар, извршител, 
    адвокат;
5. Дилеми и спорни правни прашања кои произлегуваат од  судската пракса;
6. Осигурување од одговорност од вршење на професионална дејност наменето 
    за сите правни лица кои вршат интелектуални услуги во прометот, 
    застапнички услуги -  адвокати, нотари, извршители;
7. Што предвидуваат општите услови за осигурување од одговорност во вршење 
    на професионална дејност - адвокат, нотар, извршител;
8. Примери од судска пракса - предмет на тужбено барање (права и обврски кои 
    произлегуваат од полиси за осигурување од одговорност за вршење на 
    професионална дејност - нотар, извршител, адвокат).

Овој семинар е наменет за вработените во правните служби, на правните лица, адвокатите, законските застапници, нотарите и извршителите

Предавачи:

 - Љубица Колиќ судија во Основен суд Скопје 2 - Скопје и
Кети Германова, судија во Основен суд Скопје 2 - Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на семинарот можат да се пријават најдоцна до 20.2.2018 година.

Во прилог: Пријавен лист и Агенда.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права